Kontakty na pracovníky střediska

jméno
telefon
mobil
e-mail
pracovní pozice
Botková Anna, DiS.
583 284 605
703 493 957
botkova@diakoniecce-sobotin.cz
Vedoucí služby a sociální pracovnice 
Odlehčovací služba
Dvořáčková Jana, Ing.
583 237 176
linka 146
703 493 954
dvorackova@diakoniecce-sobotin.cz
pracovnice pro kontakt s veřejností, fundraiser
Dvořák Lukáš
583 284 603
703 493 953
dvorak@diakoniecce-sobotin.cz
vedoucí služby
Domov pro seniory
Jančíková Radka
583 237 176
linka 138, 121
 
jancikova@diakoniecce-sobotin.cz
administrativní pracovnice
Koubková Milena, Mgr.
583 237 176
linka 153
703 493 952
koubkova@diakoniecce-sobotin.cz
manažerka služeb
Kotasová Kateřina, DiS.
 
703 493 956
kotasova@diakoniecce-sobotin.cz
vedoucí služby
Pečovatelská služba
Krejčová Drahomíra
583 237 176
linka 121
 
krejcova@diakoniecce-sobotin.cz
ekonomka
Krňávková Jana
583 237 176
linka 146
703 493 954
krnavkova@diakoniecce-sobotin.cz
pracovnice pro kontakt s veřejností, fundraiser
Lahrová Gabriela, Bc.
583 284 605
736 173 550
lahrova@diakoniecce-sobotin.cz
sociální pracovnice služby
Domov se zvláštním režimem
Maturová Pavlína, Mgr.
583 284 604
 
maturova@diakoniecce-sobotin.cz
garant ošetřovatelské péče
Němečková Lenka
 
606 790 144
nemeckova@diakoniecce-sobotin.cz
vedoucí služby Dům na půl cesty
Nosálová Renata
583 237 176
linka 138, 121
 
nosalova@diakoniecce-sobotin.cz
personalistka
Řezáčová Hana, Ing.
583 237 176
linka 122
736 627 699
rezacova@diakoniecce-sobotin.cz
ředitelka střediska
Sochůrková Dita, Bc.
583 284 605
703 493 955
sochurkova@diakoniecce-sobotin.cz
sociální pracovnice služby
Domov se zvláštním režimem
Švajdová Marie
583 284 608
703 493 958
svajdova@diakoniecce-sobotin.cz
vedoucí stravovacího úseku
Urbanová Hana, Bc.
583 237 176
linka 144
703 493 959
urbanova@diakoniecce-sobotin.cz
vedoucí služby
Domov se zvláštním režimem
Vlček Michal
583 237 176
linka 130
736 114 893
vlcek@diakoniecce-sobotin.cz
vedoucí technického úseku
Ženčáková Barbora, Mgr.
583 284 603
602 389 699
zencakova@diakoniecce-sobotin.cz
sociální pracovnice služby
Domov pro seniory