Domov pro seniory

 

V roce 2016 poskytování služby finančně podporuje Olomoucký kraj. Děkujeme.

 

Poslání služby

Poskytujeme celoroční péči seniorům. Nabízíme jim možnost, prožít období života, ve kterém se právě nacházejí, v respektujícím a přátelském prostředí. Senior je pro nás člověkem s nezpochybnitelnou osobní historií, životními hodnotami a smysluplnou přítomností a budoucností.

Služba Domov pro seniory je určena lidem, kteří

 • dovršili 60 let
 • obtížně zvládají péči o svoji osobu a potřebují pravidelnou pomoc druhého člověka
 • mají takový zdravotní stav, který umožňuje žít v podmínkách podobným domácímu prostředí
 • nemohou dál žít ve svém původním prostředí
 • dokážou se orientovat ve svém známém prostředí

Cíle služby Domov pro seniory

       Prostřednictvím služby klient:

 • má zajištěnou dosažitelnou pomoc v péči o svoji osobu
 • má zajištěnou dosažitelnou ošetřovatelskou péči
 • má možnost zlepšit nebo udržet své stávající schopnosti v sebeobsluze
 • může žít způsobem života podobným životu jeho vrstevníků s ohledem na  jeho zachovalé schopnosti

Zásady uplatňované při poskytování služeb v Domově pro seniory

 • Poskytujeme potřebnou míru pomoci - míra naší pomoci vychází ze skutečných potřeb člověka
 • Podporujeme klienta v činnostech, které si dokáže udělat sám
 • S klientem jednáme důstojně - k člověku přistupujeme s úctou, nehodnotíme jeho život ani jednání a jeho způsob života neovlivňuje náš přístup k němu
 • Nerozhodujeme za klienta - ponecháváme člověku zodpovědnost za jeho vlastní život, informujeme ho o možných rizicích z jeho rozhodnutí
 • Respektujeme názory klienta  - umožňujeme člověku vyjádřit se k podobě služby a dále s jeho názory pracujeme
 • Chráníme práva klienta - známe, přijímáme a chráníme práva klientů
 • Dáváme důraz na vývoj v naší práci, protože je pro nás důležitým předpokladem kvalitní sociální služby - reagujeme na ty nové poznatky, které nám napomáhají poskytovat kvalitní péči, sledujeme a uplatňujeme trendy v oboru 

Kapacita služby

 • celkem 56 lůžek
 • k dispozici jsou pokoje jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové

 

Formuláře ke stažení

 

Připravujeme pro Vás aktualizaci fotogalerie rekonstruovaných interiérů Domova pro seniory. Děkujeme za pochopení.

 

Bližší informace podá sociální pracovnice služby:

Mgr. Barbora Klimešová

e-mail: klimesova@diakoniecce-sobotin.cz

tel: 583 237 176, linka 23

mobil: +420 602 389 699

nebo vedoucí služby:

pan Lukáš Dvořák

e-mail: dvorak@diakoniecce-sobotin.cz 

tel: 583 237 176, linka 32 nebo 23

mobil: +420 777 865 690

DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM A DÁRCŮM:

      Olomoucký kraj - Sociální záležitosti        Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

 

       

Obec Libina      Obec Petrov nad Desnou      Obec Sobotín      Obec Velké Losiny     

                 Obec Vernířovice                                         Obec Vikýřovice 

Palkon consulting & transport s. r. o.  Kadeřnictví proměny - paní Alena Dohnálková SUEZ   

 

 

 Techsoup Česká republika     Zelená firma

NAZEV WEBU