Domov pro seniory (DS)

Služba je určena seniorům, kteří potřebují pravidelnou pomoc druhého člověka a nemohou již dále žít ve svém domácím prostředí.

LOGO KÚOK color    V roce 2017 poskytování služby finančně podpořil Olomoucký kraj. Děkujeme.


Až do odvolání

DOPORUČUJEME ZVÁŽIT NEZBYTNOST NÁVŠTĚV

KLIENTŮ DOMOVA PRO SENIORY (Sobotín 127 a Sobotín 68),

DŮVODEM JE PREVENCE RIZIKA PŘENOSU RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ.

Pokud je Vaše návštěva neodkladná, použijte prosím při příchodu dezinfekční gel na ruce, který bude k dispozici u vchodů do budov.

V případě potřeby požádejte pečující personál o ochranné obličejové roušky.

Bližší informace Vám podá sociální pracovnice služby, Barobora Ženčáková.

O odvolání doporučení budeme na těchto stránkách včas informovat.

Děkujeme za pochopení.