Domov pro seniory

 

V roce 2016 poskytování služby finančně podpořil Olomoucký kraj. Děkujeme.

 

 

 

jarní truhlík

Děkujeme šumperskému květinářství KVĚTINKA ONDRÁČEK spk s.r.o ., které věnovalo na výzdobu prostor Domova pro seniory sazenice jarních květin.

 

Poslání služby

Poskytujeme celoroční péči seniorům. Nabízíme jim možnost, prožít období života, ve kterém se právě nacházejí, v respektujícím a přátelském prostředí. Senior je pro nás člověkem s nezpochybnitelnou osobní historií, životními hodnotami a smysluplnou přítomností a budoucností.

Služba Domov pro seniory je určena lidem, kteří

 • dovršili 60 let
 • obtížně zvládají péči o svoji osobu a potřebují pravidelnou pomoc druhého člověka
 • mají takový zdravotní stav, který umožňuje žít v podmínkách podobným domácímu prostředí
 • nemohou dál žít ve svém původním prostředí
 • dokážou se orientovat ve svém známém prostředí

Cíle služby Domov pro seniory

       Prostřednictvím služby klient:

 • má zajištěnou dosažitelnou pomoc v péči o svoji osobu
 • má zajištěnou dosažitelnou ošetřovatelskou péči
 • má možnost zlepšit nebo udržet své stávající schopnosti v sebeobsluze
 • může žít způsobem života podobným životu jeho vrstevníků s ohledem na  jeho zachovalé schopnosti

Zásady uplatňované při poskytování služeb v Domově pro seniory

 • Poskytujeme potřebnou míru pomoci - míra naší pomoci vychází ze skutečných potřeb člověka
 • Podporujeme klienta v činnostech, které si dokáže udělat sám
 • S klientem jednáme důstojně - k člověku přistupujeme s úctou, nehodnotíme jeho život ani jednání a jeho způsob života neovlivňuje náš přístup k němu
 • Nerozhodujeme za klienta - ponecháváme člověku zodpovědnost za jeho vlastní život, informujeme ho o možných rizicích z jeho rozhodnutí
 • Respektujeme názory klienta  - umožňujeme člověku vyjádřit se k podobě služby a dále s jeho názory pracujeme
 • Chráníme práva klienta - známe, přijímáme a chráníme práva klientů
 • Dáváme důraz na vývoj v naší práci, protože je pro nás důležitým předpokladem kvalitní sociální služby - reagujeme na ty nové poznatky, které nám napomáhají poskytovat kvalitní péči, sledujeme a uplatňujeme trendy v oboru 

Kapacita služby

 • celkem 56 lůžek
 • k dispozici jsou pokoje jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové

 

Formuláře ke stažení

 

Bližší informace podá sociální pracovnice služby:

Mgr. Barbora Klimešová

e-mail: klimesova@diakoniecce-sobotin.cz

tel: 583 237 176, linka 23

mobil: +420 602 389 699 

 

nebo vedoucí služby:

pan Lukáš Dvořák

e-mail: dvorak@diakoniecce-sobotin.cz 

tel: 583 237 176, linka 32 nebo 23

mobil: +420 777 865 690

DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM A DÁRCŮM:

      Olomoucký kraj - Sociální záležitosti        Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

 

 

          Schrack Seconet, Praha     Sberbank CZ                       

 

       

Město Jeseník        Obec Libina        Statutární město Olomouc        Obec Petrov nad Desnou                 

      Obec Sobotín     Obec Velké Losiny     Obec Vernířovice     Obec Vikýřovice 

Palkon consulting & transport s.r.o. Kadeřnictví proměny - paní Alena Dohnálková SUEZ   

 

 

 Techsoup Česká republika     Zelená firma

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha