Domov se zvláštním režimem

V roce 2016 poskytování služby finančně podpořil Olomoucký kraj. Děkujeme.

 

 

Poslání služby Domov se zvláštním režimem

Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytovat potřebnou péči seniorům, jejichž život významně ovlivňují projevy demence. Celková situace člověka, jeho životní příběh a aktuální potřeby, určují způsob naší pomoci. Život v naší pobytové službě neznamená ztrátu naděje na prožívání dalšího života, ve kterém je zachováno to, co je pro konkrétního člověka důležité.

Služba je určena

člověku staršímu 60-ti let, u něhož se projevují následující důsledky změněného způsobu chování:

  • neorientuje se v jemu známém prostředí
  • nedokáže přiměřeně vyhodnotit rizikové situace, kdy by mohl sám sebe vážně ohrozit na zdraví nebo životě
  • snížená schopnost sebeobsluhy
  • snížená schopnost komunikace a dorozumění se s okolím

Zásady uplatňované při poskytování služby

Podporujeme zachování dosavadní míry soběstačnosti

  • klientovi poskytujeme takovou míru podpory nebo pomoci, která umožňuje co nejdéle udržet dosavadní úroveň jeho soběstačnosti

Ctíme práva a důstojnost klienta a respektujeme jeho osobní realitu

  • při poskytování péče vycházíme z toho, že změněný způsob chování, je součástí aktuální životní situace člověka a podle toho jednáme   
  • jsme pozorní k tomu, co člověk vyjadřuje nejen svojí řečí, ale i výrazem obličeje, hlasem, gesty apod., tedy všímáme si všech signálů, které mohou být při péči o člověka s projevy demence důležité, a získané poznatky využíváme v poskytované péči

Týmová spolupráce

  • vzájemně si pomáháme, podporujeme a inspirujeme se na cestě ke společnému cíli

Uplatňujeme jednotný přístup ke klientovi

  • předáváme si a vyhodnocujeme informace o způsobu práce a přístupu ke klientovi, dodržujeme dohodnuté postupy

Časový rozsah poskytování služby

Jedná se o pobytovou službu, která je poskytována nepřetržitě, tj. 24 hodin denně.

Kapacita služby

  • celkem 76 lůžek

 

Formuláře ke stažení

 

Nahlédněte do Domova se zvláštním režimem prostřednictvím fotografií:

Interiéry budovy I. - fotogalerii připravujeme.

Interiéry budovy III.

Retro koutky na budově III.

Na dvoře a na zahradě - budova III.

Budova III. zvenčí.

 

Bližší informace podají sociální pracovnice služby:

Bc. Gabriela Lahrová

e-mail: lahrova@diakoniecce-sobotin.cz

tel: 583 237 176, linka 45

 

 

Mgr. Kateřina Ösziová

e-mail: osziova@diakoniecce-sobotin.cz

tel: 583 237 176, linka 48, 45

mobil: +420 736 173 550

nebo vedoucí služby:

Bc. Hana Urbanová

e-mail: urbanova@diakoniecce-sobotin.cz

tel: 583 237 176, linka 44

 

 

DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM A DÁRCŮM:

      Olomoucký kraj - Sociální záležitosti        Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

 

 

          Schrack Seconet, Praha     Sberbank CZ                       

 

       

Město Jeseník        Obec Libina        Statutární město Olomouc        Obec Petrov nad Desnou                 

      Obec Sobotín     Obec Velké Losiny     Obec Vernířovice     Obec Vikýřovice 

Palkon consulting & transport s.r.o. Kadeřnictví proměny - paní Alena Dohnálková SUEZ   

 

 

 Techsoup Česká republika     Zelená firma

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha