Domov se zvláštním režimem (DZR)

Služba je určena seniorům, jejichž život významně ovlivňují projevy demence a nemohou již dále žít ve svém domácím prostředí.

LOGO KÚOK color     V roce 2017 poskytování služby finančně podpořil Olomoucký kraj. Děkujeme.  


Až do odvolání

DOPORUČUJEME ZVÁŽIT NEZBYTNOST NÁVŠTĚV KLIENTŮ DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

na I. budově (Petrov nad Desnou 203) i na III. budově (Sobotín 147)

DŮVODEM JE PREVENCE RIZIKA PŘENOSU RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ.

Pokud je Vaše návštěva neodkladná, použijte prosím při příchodu dezinfekční gel na ruce, který bude k dispozici u vchodů do budov.

V případě potřeby požádejte pečující personál o ochranné obličejové roušky.

Bližší informace Vám podají sociální pracovnice služby, Dita Sochůrková a Gabriela Lahrová.

O odvolání doporučení budeme na těchto stránkách včas informovat.

Děkujeme za pochopení.