Dům na půl cesty

 Evropský sociální fond

Poskytování sociální služby dům na půl cesty je hrazeno v rámci projektu Služby sociální prevence v Olomouckém kraji, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Město Jeseník  V roce 2017 poskytování služby finančně podporuje město Jeseník. Děkujeme.

 

Poslání služby 

Posláním služby Dům na půl cesty je umožnit mladým lidem bez vlastního zázemí bydlet v prostředí, kde mohou s naší pomocí získat a rozvíjet dovednosti, potřebné pro samostatný život, a díky tomu zlepšit svoji životní situaci. 

Služba Dům na půl cesty je tu pro mladé lidi

 • ve věku od 18ti do 26 let
 • kteří nemají uspokojivé zázemí (narušené vztahové a rodinné vazby, nevhodné podmínky pro dokončení vzdělání, ztráta bydlení, týrání, domácí násilí apod.)
 • a kteří současně potřebují podporu a jsou motivováni k řešení své situace

Služba Dům na půl cesty není určena mladým lidem

 • kteří potřebují bezbariérové prostory
 • kteří by svým chováním z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovali kolektivní soužití
 • kteří jsou nakaženi infekční chorobou v akutní fázi
 • kteří užívají omamné a psychotropní látky

Služba je poskytována

 • na ul. Sokolská č. 32, 779 00 Olomouc, místo pro 9 mladých lidí; kontaktní telefon: 584 440 317
 • na ul. Rejvízská č. 364, 790 01 Jeseník, místo pro 3 mladé lidi; kontaktní telefon: 584 453 439

Cíle služby Dům na půl cesty

       Prostřednictvím služby klient:

 • umí jednat s úřady a uplatňovat svá práva
 • umí udržovat svoji domácnost (úklid, praní prádla) a samostatně si připravit jídlo
 • umí hospodařit se svým měsíčním příjmem
 • umí si hledat práci a získá pracovní návyky
 • podle svých možností pokračuje ve vzdělávání a zvyšování kvalifikace
 • umí využívat běžně dostupné služby
 • ví, jak si hledat bydlení a jaké povinnosti samostatné bydlení obnáší
 • má více informací, které mu pomohou v oblasti péče o jeho osobu a zdraví
 • vytváří, rozvíjí a udržuje vztahy s rodinou, vrstevníky a společenským prostředím
 • má informace o možných důsledcích svých rozhodnutí a činů
 • má zkušenosti s aktivním trávením volného času

Zásady uplatňované při poskytování služeb v Domě na půl cesty

 • nepracujeme podle „šablon“, hledáme s klientem jedinečné a individuální řešení jeho situace 
 • při práci s klientem zohledňujeme jeho dřívější prožitky a zkušenosti utvářející jeho osobnost
 • svým přístupem napomáháme lepšímu přijetí klientů ve společnosti (osobním postojem, způsobem komunikace směrem k veřejnosti)
 • pro efektivní změnu životní situace klienta přenášíme zodpovědnost na něj samotného

  

Cena za poskytování služby: 

130Kč za den pobytu

 

Adresa služby

Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně

Dům na půl cesty

Petrov nad Desnou 203

788 16 Petrov nad Desnou

 

Formuláře ke stažení

 

Nahlédněte do Domu na půl cesty prostřednictvím fotografií:

Dům na půl cesty v Olomouci - druhý byt

 

Od srpna 2015 má Dům na půl cesty svůj profil také na facebooku. 

 

Bližší informace podá vedoucí služby:

Bc. Tomáš Rab

e-mail: rab@diakoniecce-sobotin.cz 

tel: 584 440 317

mobil: +420 606 790 144

 

Případně se lze obrátit na pracovnice služby:

Dům na půl cesty v Olomouci, tel. 584 440 317

Dům na půl cesty v Jeseníku, tel. 584 453 439

DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM A DÁRCŮM:

      Olomoucký kraj - Sociální záležitosti        Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

 

 

          Schrack Seconet, Praha     Sberbank CZ                       

 

       

Město Jeseník      Obec Libina      Obec Petrov nad Desnou      Obec Sobotín           

         Obec Velké Losiny            Obec Vernířovice           Obec Vikýřovice 

Palkon consulting & transport s.r.o. Kadeřnictví proměny - paní Alena Dohnálková SUEZ   

 

 

 Techsoup Česká republika     Zelená firma

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha