Dům na půl cesty (DPC)

Posláním služby Dům na půl cesty je umožnit mladým lidem bez vlastního zázemí bydlet v prostředí, kde mohou s naší pomocí získat a rozvíjet dovednosti, potřebné pro samostatný život, a díky tomu zlepšit svoji životní situaci. 

Logo IPOK

 

 

Poskytování sociální služby dům na půl cesty je hrazeno v rámci projektu Služby sociální prevence v Olomouckém kraji, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

V roce 2018 je služba poskytována s finanční podporou

Statutárního města Olomouc Statutární město Olomouc  a  Města Jeseník Město Jeseník.

 

V roce 2018 děkujeme za finační podporu Kontu BARIÉRY - Nadaci Charty 77 Nadace Charty 77 - Konto BARIÉRY. 

 


Dokumenty DPC ke stažení - pro zájemce o poskytování služby, přehled úhrad za poskytované služby , veřejný závazek...

 


KONTAKTNÍ ÚDAJE

Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně, 788 16 Petrov nad Desnou 203

Vedoucí služby:

Lenka Němečková, mobil: 606 790 144, e-mail: nemeckova@diakoniecce-sobotin.cz

 

Služba, určená pro celkem 12 mladých lidí, je poskytována ve dvou Domech:

DŮM NA PŮL CESTY V OLOMOUCI

Sokolská 32, 779 00 Olomouc

telefon: +420 584 440 317

mobil: +420 703 493 951

e-mail: dpc.olomouc@gmail.com

 

DŮM NA PŮL CESTY V JESENÍKU

Rejvízská 364, 790 01 Jeseník

telefon: +420 584 453 439

e-mail: dpc.jesenik@gmail.com


 

Přidejte se k přátelům Domu na půl cesty v Jeseníku na FB!