Dům na půl cesty

 Evropský sociální fond

Poskytování sociální služby dům na půl cesty je hrazeno v rámci projektu Služby sociální prevence v Olomouckém kraji, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

 

Poslání služby 

Posláním služby Dům na půl cesty je umožnit mladým lidem bez vlastního zázemí bydlet v prostředí, kde mohou s naší pomocí získat a rozvíjet dovednosti, potřebné pro samostatný život, a díky tomu zlepšit svoji životní situaci. 

Služba Dům na půl cesty je tu pro mladé lidi

 • ve věku od 18ti do 26 let
 • kteří nemají uspokojivé zázemí (narušené vztahové a rodinné vazby, nevhodné podmínky pro dokončení vzdělání, ztráta bydlení, týrání, domácí násilí apod.)
 • a kteří současně potřebují podporu a jsou motivováni k řešení své situace

Služba Dům na půl cesty není určena mladým lidem

 • kteří potřebují bezbariérové prostory
 • kteří by svým chováním z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovali kolektivní soužití
 • kteří jsou nakaženi infekční chorobou v akutní fázi
 • kteří užívají omamné a psychotropní látky

Služba je poskytována

 • na ul. Sokolská č. 32, 779 00 Olomouc, místo pro 9 mladých lidí; kontaktní telefon: 584 440 317
 • na ul. Rejvízská č. 364, 790 01 Jeseník, místo pro 3 mladé lidi; kontaktní telefon: 584 453 439

Cíle služby Dům na půl cesty

       Prostřednictvím služby klient:

 • umí jednat s úřady a uplatňovat svá práva
 • umí udržovat svoji domácnost (úklid, praní prádla) a samostatně si připravit jídlo
 • umí hospodařit se svým měsíčním příjmem
 • umí si hledat práci a získá pracovní návyky
 • podle svých možností pokračuje ve vzdělávání a zvyšování kvalifikace
 • umí využívat běžně dostupné služby
 • ví, jak si hledat bydlení a jaké povinnosti samostatné bydlení obnáší
 • má více informací, které mu pomohou v oblasti péče o jeho osobu a zdraví
 • vytváří, rozvíjí a udržuje vztahy s rodinou, vrstevníky a společenským prostředím
 • má informace o možných důsledcích svých rozhodnutí a činů
 • má zkušenosti s aktivním trávením volného času

Zásady uplatňované při poskytování služeb v Domě na půl cesty

 • nepracujeme podle „šablon“, hledáme s klientem jedinečné a individuální řešení jeho situace 
 • při práci s klientem zohledňujeme jeho dřívější prožitky a zkušenosti utvářející jeho osobnost
 • svým přístupem napomáháme lepšímu přijetí klientů ve společnosti (osobním postojem, způsobem komunikace směrem k veřejnosti)
 • pro efektivní změnu životní situace klienta přenášíme zodpovědnost na něj samotného

  

Cena za poskytování služby: 

130Kč za den pobytu

 

Adresa služby

Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně

Dům na půl cesty

Petrov nad Desnou 203

788 16 Petrov nad Desnou

 

Formuláře ke stažení

 

Nahlédněte do Domu na půl cesty prostřednictvím fotografií:

Dům na půl cesty v Olomouci - druhý byt

 

Od srpna 2015 má Dům na půl cesty svůj profil také na facebooku. 

 

Bližší informace podá vedoucí služby:

Bc. Tomáš Rab

e-mail: rab@diakoniecce-sobotin.cz 

tel: 584 440 317

mobil: +420 606 790 144

 

Případně se lze obrátit na pracovnice služby:

Dům na půl cesty v Olomouci, tel. 584 440 317

Dům na půl cesty v Jeseníku, tel. 584 453 439

DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM A DÁRCŮM:

      Olomoucký kraj - Sociální záležitosti        Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

 

       

Obec Libina      Obec Petrov nad Desnou      Obec Sobotín      Obec Velké Losiny     

                 Obec Vernířovice                                         Obec Vikýřovice 

Palkon consulting & transport s. r. o.  Kadeřnictví proměny - paní Alena Dohnálková SUEZ   

 

 

 Techsoup Česká republika     Zelená firma

NAZEV WEBU