Dům na půl cesty

 Evropský sociální fond

Poskytování sociální služby dům na půl cesty je hrazeno v rámci projektu Služby sociální prevence v Olomouckém kraji, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

V roce 2017 poskytování služby finančně podporují

Statutární město Olomouc Statutární město Olomouca město JeseníkMěsto Jeseník.  Děkujeme.

 

Poslání služby 

Posláním služby Dům na půl cesty je umožnit mladým lidem bez vlastního zázemí bydlet v prostředí, kde mohou s naší pomocí získat a rozvíjet dovednosti, potřebné pro samostatný život, a díky tomu zlepšit svoji životní situaci. 

Služba Dům na půl cesty je tu pro mladé lidi

 • ve věku od 18ti do 26 let
 • kteří nemají uspokojivé zázemí (narušené vztahové a rodinné vazby, nevhodné podmínky pro dokončení vzdělání, ztráta bydlení, týrání, domácí násilí apod.)
 • a kteří současně potřebují podporu a jsou motivováni k řešení své situace

Služba Dům na půl cesty není určena mladým lidem

 • kteří potřebují bezbariérové prostory
 • kteří by svým chováním z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovali kolektivní soužití
 • kteří jsou nakaženi infekční chorobou v akutní fázi
 • kteří užívají omamné a psychotropní látky

Cíle služby Dům na půl cesty

       Prostřednictvím služby klient:

 • umí jednat s úřady a uplatňovat svá práva
 • umí udržovat svoji domácnost (úklid, praní prádla) a samostatně si připravit jídlo
 • umí hospodařit se svým měsíčním příjmem
 • umí si hledat práci a získá pracovní návyky
 • podle svých možností pokračuje ve vzdělávání a zvyšování kvalifikace
 • umí využívat běžně dostupné služby
 • ví, jak si hledat bydlení a jaké povinnosti samostatné bydlení obnáší
 • má více informací, které mu pomohou v oblasti péče o jeho osobu a zdraví
 • vytváří, rozvíjí a udržuje vztahy s rodinou, vrstevníky a společenským prostředím
 • má informace o možných důsledcích svých rozhodnutí a činů
 • má zkušenosti s aktivním trávením volného času

Zásady uplatňované při poskytování služeb v Domě na půl cesty

 • nepracujeme podle „šablon“, hledáme s klientem jedinečné a individuální řešení jeho situace 
 • při práci s klientem zohledňujeme jeho dřívější prožitky a zkušenosti utvářející jeho osobnost
 • svým přístupem napomáháme lepšímu přijetí klientů ve společnosti (osobním postojem, způsobem komunikace směrem k veřejnosti)
 • pro efektivní změnu životní situace klienta přenášíme zodpovědnost na něj samotného  

Cena za poskytování služby: 

130Kč za den pobytu 

 

Služba je poskytována

 • na ul. Sokolská č. 32, 779 00 Olomouc, kde je místo pro 9 mladých lidí
 • na ul. Rejvízská č. 364, 790 01 Jeseník, místo pro 5 mladých lidí

  

Kontaktní údaje:

Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně

788 16 Petrov nad Desnou 203

 

Dům na půl cesty

Vedoucí služby

paní Lenka Němečková

mobil: +420 606 790 144

e-mail: nemeckova@diakoniecce-sobotin.cz

 

Olomouc

telefon: +420 584 440 317

mobil: +420 605 580 263

e-mail: dpc.olomouc@gmail.com

 

Jeseník

telefon: +420 584 453 439

e-mail: dpc.jesenik@gmail.com

 

 Co se může hodit?

 Formuláře ke stažení

 

Nahlédněte do Domu na půl cesty prostřednictvím fotografií:

Dům na půl cesty v Olomouci - druhý byt

 

Dům na půl cesty v Jeseníku má svůj profil na FB, račte vstoupit... 

DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM A DÁRCŮM:

      Olomoucký kraj - Sociální záležitosti        Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

 

 

          Schrack Seconet, Praha     Sberbank CZ                       

 

       

Město Jeseník        Obec Libina        Statutární město Olomouc        Obec Petrov nad Desnou                 

      Obec Sobotín     Obec Velké Losiny     Obec Vernířovice     Obec Vikýřovice 

Palkon consulting & transport s.r.o. Kadeřnictví proměny - paní Alena Dohnálková SUEZ   

 

 

 Techsoup Česká republika     Zelená firma

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha