Odlehčovací služba

V roce 2016 poskytování služby finančně podpořil Olomoucký kraj. Děkujeme.

  

Poslání služby

Poskytujeme po přechodnou dobu pomoc lidem s projevy demence, o které jinak pečují členové rodiny nebo jiné blízké osoby v domácím prostředí.

Poskytujeme podporu pečujícím pro další péči o blízkého s projevy demence.

Okruh osob, kterým je služba poskytována

Služba je určena lidem s projevy demence, o které běžně pečuje jejich blízká osoba v domácím prostředí a:

 • jsou starší padesáti let
 • mají potíže v některé z následujících oblastí (jedné nebo více):
  • orientace v místě 
  • orientace v čase 
  • orientace ve své situaci 
  • orientace v osobách

Cíle služby

       Prostřednictvím služby:

 • má klient vytvořené podmínky pro zachování nebo zvýšení míry soběstačnosti v běžných denních úkonech, pohybu a komunikaci
 • má klient v maximální možné míře zachovány své zvyky a rituály z domácího prostředí
 • mají pečující osoby podporu pro další péči o svého blízkého v domácím prostředí

Zásady uplatňované při poskytování služby

 • Pracujeme s ohledem na životní historii člověka - zajímáme se o životní historii člověka, co prožil, co dokázal, svá zjištění uplatňujeme při poskytování péče
 • Ctíme práva a důstojnost člověka a respektujeme jeho osobní realitu - při poskytování péče vycházíme z toho, že změněný způsob chování, je součástí aktuální životní situace člověka a podle toho jednáme
 • Týmová spolupráce - vzájemně si pomáháme, podporujeme a inspirujeme se na cestě ke společnému cíli
 • Uplatňujeme jednotný přístup k člověku - jsme pozorní k tomu, co člověk vyjadřuje nejen svojí řečí, ale i výrazem obličeje, hlasem, gesty apod., tedy všímáme si signálů, které mohou být při péči o člověka s projevy demence důležité; získané poznatky si předáváme, vyhodnocujeme a následně využíváme v přístupu k člověku a ve volbě způsobu práce, dohodnuté postupy dodržujeme

Středisko Diakonie ČCE v Sobotíně nabízí dvě formy Odlehčovací služby

 • ambulantní  
 • pobytová

Místo realizace služby

Obě formy Odlehčovací služby jsou realizovány v 1. poschodí budovy č. I Diakonie ČCE  - střediska v Sobotíně. K dispozici jsou 3 dvoulůžkové pokoje pro dočasný pobyt uživatelů s projevy demence. Ke každému pokoji přísluší hygienické zázemí. Dále jsou k dispozici společné prostory sloužící pro denní pobyt a jako jídelna a místnost pro různé terapie a aktivity. Prostory jsou bezbariérové, dostupné (mimo schodiště) velkým výtahem.

Oblast působnosti Odlehčovací služby

 • Obce ve Svazku obcí údolí Desné – u ambulantní formy služby.
 • Celé území České republiky u pobytové formy služby.

Časový rozsah poskytování služby

 • Ambulantní forma služby je poskytována v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hodin.

 • Pobytová forma služby je poskytována nepřetržitě, tj. 24 hodin denně po dobu sjednanou s pečující rodinou jako potřebnou pro jejich odpočinek. Délka jednoho pobytu nemůže u uživatele služby přesáhnout 3 měsíce a opakovaný pobyt je možný po minimálně 6 měsících.

Kapacita Odlehčovací služby 

 • 12 lůžek v pobytové formě služby.
 • 4 místa v ambulantní formě služby.

 

Formuláře ke stažení

 

Připravujeme pro Vás aktualizaci fotogalerie vnitřních prostor Odlehčovací služby. Děkujeme za pochopení.

 

Bližší informace podá vedoucí služby:

Bc. Hana Urbanová

e-mail: urbanova@diakoniecce-sobotin.cz

tel: 583 237 176, linka 44

 

nebo sociální pracovnice služby:

Mgr. Kateřina Ösziová

e-mail: osziova@diakoniecce-sobotin.cz

tel: 583 237 176, linka 48, 45

mobil: +420 736 173 550

DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM A DÁRCŮM:

      Olomoucký kraj - Sociální záležitosti        Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

 

 

          Schrack Seconet, Praha     Sberbank CZ                       

 

       

Město Jeseník        Obec Libina        Statutární město Olomouc        Obec Petrov nad Desnou                 

      Obec Sobotín     Obec Velké Losiny     Obec Vernířovice     Obec Vikýřovice 

Palkon consulting & transport s.r.o. Kadeřnictví proměny - paní Alena Dohnálková SUEZ   

 

 

 Techsoup Česká republika     Zelená firma

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha