Odlehčovací služba

V roce 2016 poskytování služby finančně podporuje Olomoucký kraj. Děkujeme.

 

Poslání služby

Poskytujeme po přechodnou dobu pomoc lidem s projevy demence, o které jinak pečují členové rodiny nebo jiné blízké osoby v domácím prostředí.

Poskytujeme podporu pečujícím pro další péči o blízkého s projevy demence.

Okruh osob, kterým je služba poskytována

Služba je určena lidem s projevy demence, o které běžně pečuje jejich blízká osoba v domácím prostředí a:

 • jsou starší padesáti let
 • mají potíže v některé z následujících oblastí (jedné nebo více):
  • orientace v místě 
  • orientace v čase 
  • orientace ve své situaci 
  • orientace v osobách

Cíle služby

       Prostřednictvím služby:

 • má klient vytvořené podmínky pro zachování nebo zvýšení míry soběstačnosti v běžných denních úkonech, pohybu a komunikaci
 • má klient v maximální možné míře zachovány své zvyky a rituály z domácího prostředí
 • mají pečující osoby podporu pro další péči o svého blízkého v domácím prostředí

Zásady uplatňované při poskytování služby

 • Pracujeme s ohledem na životní historii člověka - zajímáme se o životní historii člověka, co prožil, co dokázal, svá zjištění uplatňujeme při poskytování péče
 • Ctíme práva a důstojnost člověka a respektujeme jeho osobní realitu - při poskytování péče vycházíme z toho, že změněný způsob chování, je součástí aktuální životní situace člověka a podle toho jednáme
 • Týmová spolupráce - vzájemně si pomáháme, podporujeme a inspirujeme se na cestě ke společnému cíli
 • Uplatňujeme jednotný přístup k člověku - jsme pozorní k tomu, co člověk vyjadřuje nejen svojí řečí, ale i výrazem obličeje, hlasem, gesty apod., tedy všímáme si signálů, které mohou být při péči o člověka s projevy demence důležité; získané poznatky si předáváme, vyhodnocujeme a následně využíváme v přístupu k člověku a ve volbě způsobu práce, dohodnuté postupy dodržujeme

Středisko Diakonie ČCE v Sobotíně nabízí dvě formy Odlehčovací služby

 • ambulantní  
 • pobytová

Místo realizace služby

Obě formy Odlehčovací služby jsou realizovány v 1. poschodí budovy č. I Diakonie ČCE  - střediska v Sobotíně. K dispozici jsou 3 dvoulůžkové pokoje pro dočasný pobyt uživatelů s projevy demence. Ke každému pokoji přísluší hygienické zázemí. Dále jsou k dispozici společné prostory sloužící pro denní pobyt a jako jídelna a místnost pro různé terapie a aktivity. Prostory jsou bezbariérové, dostupné (mimo schodiště) velkým výtahem.

Oblast působnosti Odlehčovací služby

 • Obce ve Svazku obcí údolí Desné – u ambulantní formy služby.
 • Celé území České republiky u pobytové formy služby.

Časový rozsah poskytování služby

 • Ambulantní forma služby je poskytována v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hodin.

 • Pobytová forma služby je poskytována nepřetržitě, tj. 24 hodin denně po dobu sjednanou s pečující rodinou jako potřebnou pro jejich odpočinek. Délka jednoho pobytu nemůže u uživatele služby přesáhnout 3 měsíce a opakovaný pobyt je možný po minimálně 6 měsících.

Kapacita Odlehčovací služby 

 • 12 lůžek v pobytové formě služby.
 • 4 místa v ambulantní formě služby.

 

Formuláře ke stažení

 

Připravujeme pro Vás aktualizaci fotogalerie vnitřních prostor Odlehčovací služby. Děkujeme za pochopení.

 

Bližší informace podá vedoucí služby:

Bc. Hana Urbanová

e-mail: urbanova@diakoniecce-sobotin.cz

tel: 583 237 176, linka 44

 

nebo sociální pracovnice služby:

Mgr. Kateřina Ösziová

e-mail: osziova@diakoniecce-sobotin.cz

tel: 583 237 176, linka 48, 45

mobil: +420 736 173 550

DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM A DÁRCŮM:

      Olomoucký kraj - Sociální záležitosti        Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

 

       

Obec Libina      Obec Petrov nad Desnou      Obec Sobotín      Obec Velké Losiny     

                 Obec Vernířovice                                         Obec Vikýřovice 

Palkon consulting & transport s. r. o.  Kadeřnictví proměny - paní Alena Dohnálková SUEZ   

 

 

 Techsoup Česká republika     Zelená firma

NAZEV WEBU