Odlehčovací služba (OS)

Poskytujeme po přechodnou dobu pomoc lidem s projevy demence, o které jinak pečují členové rodiny nebo jiné blízké osoby v domácím prostředí. 

Poskytujeme podporu pečujícím pro další péči o blízkého s projevy demence.

 


Služba je poskytována v Petrově nad Desnou 203 ve dvou formách - ambulantní a pobytové.  

forma služby
časový rozsah poskytování služby
oblast působnosti
kapacita
AMBULANTNÍ

v pracovních dnech

od 7:00 do 17:00 hodin

obce ve Svazku obcí údolí Desné
4 místa
POBYTOVÁ

nepřetržitě, tj. 24 hodin denně

  • po dobu sjednanou s pečující rodinou jako potřebnou pro jejich odpočinek
  • délka jednoho pobytu nemůže u klienta přesáhnout 3 měsíce
  • opakovaný pobyt je možný po uplynutí 6 měsíců
 celé území ČR
12 lůžek 

 


Dokumenty OS ke stažení - pro zájemce o poskytování služby, přehled úhrad za poskytované služby , veřejný závazek...

 


KONTAKTNÍ ÚDAJE

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA, Petrov nad Desnou 203, 788 16 Petrov nad Desnou

 

Sociální pracovnice:

Anna Botková, DiS., telefon: 583 284 605, mobil: 703 493 957, e-mail: botkova@diakoniecce-sobotin.cz

 

Vedoucí služby:

Bc. Hana Urbanová, telefon: 583 237 176 – linka 144, mobil: 703 493 959, e-mail: urbanova@diakoniecce-sobotin.cz