Odlehčovací služba (OS)

Poskytujeme po přechodnou dobu pomoc lidem s projevy demence, o které jinak pečují členové rodiny nebo jiné blízké osoby v domácím prostředí. 

Poskytujeme podporu pečujícím pro další péči o blízkého s projevy demence.


Až do odvolání

DOPORUČUJEME ZVÁŽIT NEZBYTNOST NÁVŠTĚV

KLIENTŮ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY (Petrov nad Desnou 203),

DŮVODEM JE PREVENCE RIZIKA PŘENOSU RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ.

Pokud je Vaše návštěva neodkladná, použijte prosím při příchodu dezinfekční gel na ruce, který bude k dispozici u vchodu do budovy.

V případě potřeby požádejte pečující personál o ochranné obličejové roušky.

Bližší informace Vám podá vedoucí služby, Anna Botková.

O odvolání doporučení budeme na těchto stránkách včas informovat.

Děkujeme za pochopení.