Pečovatelská služba 

 V roce 2016 poskytování služby finančně podpořil Olomoucký kraj. Děkujeme.

 

Poslání služby

Posláním pečovatelské služby je poskytování takové podpory, která umožní žít lidem podle jejich zvyklostí co možná nejdéle v jejich domácnosti.

Okruh osob, kterým je služba určena

Lidem od 27-mi let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu chronického onemocnění nebo jiného zdravotního omezení, příp. věku, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiného člověka.

Cíle služby

 • Zajištění podpory při uspokojování základních potřeb klienta.
 • Uchování navyklého způsobu života klienta.
 • Oddálení využívání pobytové sociální služby nebo hospitalizace v nemocničním zařízení.

Zásady poskytování služby

 • Individuální přístup ke klientům - ke každému klientovi přistupujeme jako k jedinečné osobnosti a zohledňujeme odlišné potřeby jednotlivých klientů.
 • Maximální podpora samostatnosti klientů - služba je poskytována pouze v takovém rozsahu, abychom podporovali samostatnost a soběstačnost klientů při každodenním zvládání péče o vlastní osobu a zajišťování chodu domácnosti.
 • Podpora klientů v udržení sociálních kontaktů, vztahů - podporujeme klienty v udržení sociálních vztahů s rodinou, vrstevníky a okolím.
 • Partnerství a úcta ke klientům - ke klientům přistupujeme s úctou a vážností, podporujeme jejich vlastní rozhodování a jejich přání respektujeme.
 • Respekt a ochrana práv klientů - známe, přijímáme, chráníme, dodržujeme a prosazujeme práva klientů.
 • Flexibilita - pružně se přizpůsobujeme potřebám klientů.
 • Mlčenlivost - se svěřenými osobními informacemi zacházíme jako s důvěrnými.

Základní činnosti pečovatelské služby

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - například pomoc a podpora při podání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při pohybu v bytě, pomoc při přesunu na lůžko a vozík.
 • Pomoc při osobní hygieně - může se jednat o osobní hygienu u umyvadla, celkovou koupel v domácnosti klienta a také pomoc při použití WC.
 • Pomoc při zajištění stravy - patří sem dovoz oběda s možností výběru stravy včetně diabetické či šetřící diety
 • Pomoc při zajištění celkového chodu domácnosti - může se jednat o běžný úklid a údržbu domácnosti, zajištění nákupů a pochůzek, praní a žehlení prádla, či jiné úkony dle potřeby klienta.
 • Pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - pečovatelky mohou doprovázet klienta např. k lékaři, na úřady, na nákup, k holiči apod.
 • Lze domluvit i jiné úkony dle individuálních potřeb - například přítomnost u lůžka, podporu při realizaci zájmů  a koníčků, doprovod na společenské akce, ale také zapůjčení kompenzačních pomůcek (chodítek, invalidních vozíků, wc židlí, polohovacích lůžek a jiných).

Dostupnost pečovatelské služby

 • Pečovatelská služba dochází do domácností klientů, kteří žijí na území Svazku obcí údolí Desné.
 • Od pondělí do neděle včetně svátků, od 6:00 do 20:00 hod.

 • Kapacita pečovatelské služby je 60 klientů.

Cena za služby

Aktuální cena za poskytování pečovatelských služeb je 115 Kč / hodinu.

Pokud poskytování úkonu netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí (zaokrouhleno na započaté čtvrthodiny). 

 

Dokumenty pro zájemce o Pečovatelskou službu

 

Nabídka úkonů pečovatelské služby

 

Bližší informace podá vedoucí služby:

Kateřina Pokorná, DiS.

e-mail: pokorna@diakoniecce-sobotin.cz

Kancelář vedoucí služby: Sobotín 68

mobil: +420 731 720 810

Na uvedené číslo mobilního telefonu lze volat v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin.  

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Ve dnech 16. až 26. května 2017 bude vedoucí Pečovatelské služby Kateřina Pokorná čerpat dovolenou.

V těchto dnech ji bude zastupovat paní Libuše Dorňáková, telefon: 604 171 232.

Děkujeme za pochopení.

DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM A DÁRCŮM:

      Olomoucký kraj - Sociální záležitosti        Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

 

 

          Schrack Seconet, Praha     Sberbank CZ                       

 

       

Město Jeseník        Obec Libina        Statutární město Olomouc        Obec Petrov nad Desnou                 

      Obec Sobotín     Obec Velké Losiny     Obec Vernířovice     Obec Vikýřovice 

Palkon consulting & transport s.r.o. Kadeřnictví proměny - paní Alena Dohnálková SUEZ   

 

 

 Techsoup Česká republika     Zelená firma

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha