Pečovatelská služba (PS)

Pečovatelská služba poskytuje takovou podporu, která umožní lidem žít co možná nejdéle ve vlastní domácnosti a podle jejich zvyklostí.

 


Dokumenty PS ke stažení - pro zájemce o poskytování služby, přehled úhrad za poskytované služby , veřejný závazek...


KONTAKTNÍ ÚDAJE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Korespondenční adresa: Petrov nad Desnou 203, 788 16 Petrov nad Desnou

Adresa kanceláře: Sobotín 68, 788 16 Petrov nad Desnou

 

Vedoucí služby/sociální pracovnice:

Kateřina Kotasová, DiS., mobil: 703 493 956, e-mail: kotasova@diakoniecce-sobotin.cz