Pečovatelská služba 

Poslání služby

Posláním pečovatelské služby je poskytování takové podpory, která umožní žít lidem podle jejich zvyklostí co možná nejdéle v jejich domácnosti.

Okruh osob, kterým je služba určena

Lidem od 27-mi let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu chronického onemocnění nebo jiného zdravotního omezení, příp. věku, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiného člověka.

Cíle služby

 • Zajištění podpory při uspokojování základních potřeb klienta.
 • Uchování navyklého způsobu života klienta.
 • Oddálení využívání pobytové sociální služby nebo hospitalizace v nemocničním zařízení.

Zásady poskytování služby

 • Individuální přístup k uživatelům - ke každému uživateli přistupujeme, jako k jedinečné osobnosti a zohledňujeme odlišné potřeby jednotlivých uživatelů.
 • Maximální podpora samostatnosti uživatelů - služba je poskytována pouze v takovém rozsahu, abychom podporovali samostatnost a soběstačnost uživatelů při každodenním zvládání péče o vlastní osobu a zajišťování chodu domácnosti.
 • Podpora uživatelů v udržení sociálních kontaktů, vztahů - podporujeme uživatele v udržení sociálních vztahů s rodinou, vrstevníky a okolím.
 • Partnerství a úcta k uživatelům - k uživatelům přistupujeme s úctou a vážností podporujeme jejich vlastní rozhodování a jejich přání respektujeme.
 • Respekt a ochrana práv uživatelů - známe, přijímáme, chráníme, dodržujeme a prosazujeme práva uživatelů.
 • Flexibilita - pružně se přizpůsobujeme potřebám uživatelů.
 • Mlčenlivost - se svěřenými osobními informacemi zacházíme jako s důvěrnými.

Základní činnosti pečovatelské služby

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - například pomoc a podpora při podání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při pohybu v bytě, pomoc při přesunu na lůžko a vozík.
 • Pomoc při osobní hygieně - může se jednat o osobní hygienu u umyvadla, celkovou koupel v domácnosti klienta a také pomoc při použití WC.
 • Pomoc při zajištění stravy - patří sem dovoz oběda s možností výběru stravy včetně diabetické či šetřící diety
 • Pomoc při zajištění celkového chodu domácnosti - může se jednat o běžný úklid a údržbu domácnosti, zajištění nákupů a pochůzek, praní a žehlení prádla, či jiné úkony dle potřeby klienta.
 • Pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - pečovatelky mohou doprovázet klienta např. k lékaři, na úřady, na nákup, k holiči apod.
 • Lze domluvit i jiné úkony dle individuálních potřeb - například přítomnost u lůžka, dohled nad užíváním léků, podporu při realizaci zájmů  a koníčků, doprovod na společenské akce, ale také zapůjčení kompenzačních pomůcek (chodítek, invalidních vozíků, wc židlí, polohovacích lůžek a jiných).

Dostupnost pečovatelské služby

 • Pečovatelská služba dochází do domácností klientů, kteří žijí na území Svazku obcí údolí Desné.
 • Od pondělí do neděle včetně svátků, od 6:00 do 20:00 hod.

 • Kapacita pečovatelské služby je 60 klientů.

Cena za služby

Aktuální cena za poskytování pečovatelských služeb je 110 Kč / hodinu.

Účtována je vždy doba skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu. 

 

Formuláře ke stažení

 

Bližší informace podá vedoucí služby:

Kateřina Pokorná, DiS.

e-mail: pokorna@diakoniecce-sobotin.cz

tel: 583 237 176, linka 25

mobil: +420 731 720 810

Upozornění: v době od 15. do 19. února 2016 bude paní Pokorná na dovolené, v případě potřeby volejte prosím paní Libuši Dorňákovou, tel. 604 171 232. Děkujeme za pochopení.

 

DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM A DÁRCŮM:

 

 

     

      

     

 

 

 

      
NAZEV WEBU