INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY SENIORSKÝCH POBYTOVÝCH SLUŽEB – PROSÍM, ČTĚTE!

Vážení rodinní příslušníci, zákonní zástupci a další blízcí seniorky/seniora, kterou/kterého jdete navštívit,

ode dne 25. 5. 2020 můžete opět navštěvovat vaše blízké. Umožnění návštěvy je ovšem omezeno splněním podmínek, daných mimořádným opatřením MZČR, přijatým vládním usnesením dne 18. 5. 2020. Abychom v maximální míře ochránili seniory před rizikem nákazy, vypracovali jsme na základě uvedeného opatření PRAVIDLA, KTERÁ BUDE NEZBYTNÉ V PŘÍPADĚ NÁVŠTĚVY DODRŽET:

Prosíme vás  o následující:

  • Preferujeme, pokud svoji návštěvu oznámíte předem.
  • Nepřijíždějte na návštěvu k blízkému v počtu více než dvou osob. To bude možné pouze ve výjimečných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje doprovod.
  • Při příchodu zvoňte na zvonek, který naleznete při vchodu do budovy (Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem III), příp. ve vstupní hale a na dveřích v prvním podlaží (Odlehčovací služba a Domov se zvláštním režimem I.) a vyčkejte na příchod pracovníka.
  • Při vstupu do vnitřních prostor si prosím otřete obuv o připravenou podložku a důkladně vydezinfikujte ruce – dezinfekce bude umístěna tak, aby byla dostupná.
  • Pracovník soc. služby vám změří teplotu bezkontaktním teploměrem. V případě teploty vyšší než 37st. C, příp. jiného možného příznaku nákazy, nebude možné návštěvu uskutečnit.
  • Budete požádáni o vyplnění krátkého dotazníku s otázkami na přítomnost příznaků COVID-19. V případě podezření na možnou nákazu nebude bohužel možné návštěvu uskutečnit. (Dotazníky budou na jednotlivých budovách k dispozici v tištěné podobě.) Prosím, nepřijíždějte na návštěvu v případě jakékoli pochybnosti o vašem zdravotním stavu ve vztahu k možnosti rizika infekce COVID-19.
  • Po celou dobu vaší návštěvy je nezbytné mít chráněná ústa a nos – je nezbytné, abyste s sebou měli roušku, příp. jinou ochranu obličeje.
  • V prostorách služby se prosím pohybujte v minimálním rozsahu. Může-li senior opustit lůžko a je-li na vícelůžkovém pokoji, preferováno je konání návštěvy v případě hezkého počasí ve venkovních prostorách. Zdržujte se jinak výhradně v pokoji seniora, za kterým přicházíte.
  • Tam, kde je to možné, udržujte od ostatních osob odstup min 1,5 metru.

Prosíme s ohledem na denní zvyklosti a potřeby seniorek a seniorů a vytíženost pracovníků, abyste své návštěvy uskutečnili přednostně dopoledne v době od 9:30 do 11:30 hodin a odpoledne od 13:00 – 16:30.

Pokud by došlo k situaci, že by se v jednu chvíli sešlo více návštěv ve stejných prostorách, budete požádáni, abyste vyčkali do doby, než předchozí návštěva odejde.

V případě klientů ve vážných stavech se omezení individuálně upraví tak, aby byla návštěva u klienta možná.

Děkujeme, že budete respektovat uvedená opatření a přejeme radostné a bezpečné  shledání s vašimi blízkými. 

 

Tým pracovníků Diakonie ČCE – střediska v Sobotíně.

22. 5. 2020