Aktuální informace

Vážení klienti, rodinní příslušníci, kolegové,
přátelé a spolupracovníci Diakonie v Sobotíně,

v těchto dnech jsme opět zaznamenali v našem středisku výskyt onemocnění Covid-19. Aktuálně se týká pěti klientů I. budovy Domova se zvláštním režimem.

Abychom zamezili šíření nákazy, zřídili jsme na této budově izolované oddělení. Izolace se týká jak klientů, tak zaměstnanců služby. Pro celou I. budovu platí zákaz návštěv a zvýšená protiepidemiologická opatření.

I nadále pravidelně testujeme klienty seniorských pobytových služeb a zaměstnance střediska antigenními testy. Navíc všem zaměstnancům, u kterých se projeví příznaky jakéhokoliv respiračního onemocnění, je okamžitě nařízena domácí karanténa.

Na personál v přímé péči, zdravotní sestry, pracovníky a pracovnice technického úseku a prádelny a na kuchařky klade tato situace nesmírné psychické i fyzické nároky. Přesto jsem si již v loňském roce ověřila, že mohu mít ve své kolegyně a kolegy ve středisku plnou důvěru. Jsme opět připraveni situaci zvládnout.

O dalším vývoji Vás budeme informovat.

Lenka Bachová
ředitelka střediska

V Petrově nad Desnou dne 8. ledna 2021