Aktuální informace

Kontakt pro média: Pavel Hanych, mluvčí Diakonie, tel. + 420 608 880 579hanych@diakonie.cz

Dopis ředitelky Diakonie Sobotín z 22. října 2020

Vážení klienti, rodinní příslušníci, kolegové, přátelé a spolupracovníci Diakonie v Sobotíně,

v našem středisku je k dnešnímu dni (22. říjnu 2020) 31 pozitivně testovaných klientů a dále 17 pozitivně testovaných zaměstnanců. Ta situace je vážná, tak jako po celé zemi, nicméně je stabilizovaná, o klienty se dokážeme postarat.

Diakonie Sobotín pečuje o seniory už téměř třicet let. Většina našich obyvatel i v časech mimo pandemii jsou lidé v požehnaném věku a na sklonku své životní pouti. Je nám velmi líto, že u devíti našich klientů přispěl covid zřejmě k rychlejšímu odchodu, ale rozhodně to nebylo zanedbáním péče nebo podceněním situace. I při přísném dodržování všech opatření neexistuje způsob, jak zcela vyloučit nákazu, to víme i z jiných míst a situací a učíme se to přijímat s pokorou. Smrt a odcházení patří k životu i našeho střediska i dalších podobných zařízení po celý rok. O všechny naše klienty se dlouhodobě snažíme pečovat tak, aby podzim a závěr jejich života byl důstojný a pokojný. To činíme se zvláštním úsilím i v těchto časech.

Zvykli jsme si denně sledovat čísla. Nárůst počtu nemocných celorepublikově i na konkrétních místech nás mnohdy děsí. Vezměme to ale i z druhé strany: Diakonie v Sobotíně pečuje o 144 klientů, více než stovku z nich se alespoň prozatím podařilo i díky obdivuhodnému nasazení našeho personálu od nemoci izolovat. Ze 124 zaměstnanců jich je aktuálně pozitivních 17. Někteří dříve nakažení se již uzdravili a vrátili do práce. Neprožíváme tedy personální kolaps, jakkoli jsme i kvůli preventivním karanténám rádi přijali (a stále přijímáme) výpomoc z řad studentů. Ta se velmi osvědčuje, aktuálně máme čtyři studentky ze zdravotních a dvě ze sociálních oborů, které se ihned zapojily a pomáhají v ošetřovatelském úseku i v přímé péči.

Velmi děkuji celému týmu Diakonie Sobotín. Všechny pečovatelky i zdravotní sestry s velkou odpovědností přistupují ke stávající situaci a dělají vše pro to, abychom tímto těžkým obdobím prošli co nejlépe. Stejně tak lidé v údržbě, prádelně, kuchyni, či sociální pracovníci zaslouží slova díků. Moc si vážím práce všech svých kolegyň a kolegů a jsem přesvědčena, že díky jejich nasazení situaci zvládneme.

Naši pracovníci jsou také v každodenním kontaktu s rodinami všech klientů. Snažíme se objektivně a věcně informovat o situaci. Ze strany rodinných příslušníků se setkáváme se slovy pochopení a povzbuzení. Děkujeme za to, je to posila pro naši práci.

Jsme také vděčni za podporu našemu Olomouckému kraji. Pomáhá nám s distribucí ochranných prostředků nebo se zajišťováním výpomocí studentů, ale jeho zájem a ochota jsou pro nás i důležitou morální oporou. S pracovníky kraje jsme v každodenním kontaktu.

Asi už ani nemusím zmiňovat, že od počátku dodržujeme všechna opatření, které nám ukládá vláda i hygiena. Jsme dostatečně zásobeni pomůckami a důsledně je používáme.

Děkujeme vám všem, kdo na nás myslíte, držíte palce, modlíte se, podporujete nás. Vážíme si toho a věříme, že to společně zvládneme.

Lenka Bachová
ředitelka Diakonie ČCE - střediska v Sobotíně

V Petrově nad Desnou 22. října 2020