Přijatá preventivní opatření pro sociální služby, poskytované střediskem, s platností od 16.3.2020, platná minimálně do doby odvolání nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví na území ČR:

 • pro zvýšení bezpečí klientů je personál při kontaktu s nimi vždy povinen použít preventivní ochranné prostředky
 • klienti Domu na půl mají k dispozici ústenky a používají je i v interiérech služby
 • terénní služba provádí jako další ochranné opatření každodenní dezinfekci interiérů vozidel
 • platí zákaz návštěv v pobytových službách střediska – výjimkou může být předem telefonicky dohodnutá návštěva klientů v terminálním stavu nevyléčitelného onemocnění rodinným příslušníkem či knězem (římskokatolický kněz P. Milan Palkovič, tel. 737 467 733, evangelický kněz Jakub Pavlús, tel. 731 694 113), veškeré návštěvy budou evidovány
 • jsou uzamčeny vstupy do jednotlivých budov seniorských pobytových služeb, vč. vstupů do výtahů - u každé budovy je u hlavního vchodu připevněn funkční zvonek, propojený s místností pečovatelek, přiloženy jsou informace pro veřejnost a telefonní čísla
 • klienti Domu na půl cesty se zdržují v prostorách služby a respektují nařízení vlády ČR a rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje, vydaná v souvislosti s nouzovým stavem z důvodu ohrožení zdraví na území ČR
 • je pozastaven proces jednání se zájemci o pobytové seniorské služby
 • neakutní kontroly klientů všech služeb u lékařů jsou zrušeny
 • pohyb zaměstnanců i klientů mezi budovami a službami je omezen na nezbytné minimum
 • kuchyně střediska zůstává nadále v provozu
 • v případě podezření na infekční onemocnění (teplota vyšší než 37,3° + kašel + dušnost)
  • zaměstnanci zůstanou doma a budou kontaktovat svého lékaře
  • klienti zůstanou v izolaci na svém pokoji, kontaktovat budeme lékaře
 • neakutní kontroly klientů všech služeb u lékařů jsou zrušeny
 • sledujeme aktuální informace z oficiálních zdrojů, jsme ve spojení s KHS a KÚOK
 • středisko má připraven krizový plán pro případ karantény střediska
 • v případě nutnosti realizovat krizová opatření bude provoz personálně zabezpečen, činnosti služeb budou poskytovány v základním rozsahu
 • osoba oprávněná komunikovat (s médii a/nebo v případě krizové situace): ředitel střediska Mgr. Miroslav Podhajský, tel. 731 624 204, podhajsky@diakoniecce-sobotin.cz

Přehled užitečných informací o problematice koronaviru a užitečné kontakty přinášíme na naší stránce "Užitečné odkazy".

Sledovat nás v těchto dnech můžete na naší nově založené FB stránce.