INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY SENIORSKÝCH POBYTOVÝCH SLUŽEB – PROSÍM, ČTĚTE!

Vážení rodinní příslušníci, zákonní zástupci a další blízcí seniorky/seniora, kterou/kterého se chystáte navštívit,

abychom v maximální míře ochránili seniory před rizikem nákazy, vypracovali jsme na základě uvedeného opatření PRAVIDLA, KTERÁ BUDE NEZBYTNÉ V PŘÍPADĚ NÁVŠTĚVY DODRŽET:

Prosíme vás  o následující:

 • Nepřijíždějte prosím na návštěvu v případě jakékoliv pochybnosti o vašem zdravotním stavu ve vztahu k možnosti rizika infekce COVID-19.
 • V případě, že žijete, nebo jste pobývali v rizikových oblastech, odložte prosím svoji návštěvu do doby, až si budete  jistí, že neohrozíte seniory žijící v Domově pro seniory, Domově se zvláštním režimem a v Odlehčovací službě. Jako alternativu můžeme nabídnout podporu při využití komunikačních technologií – např. využití  hovoru s kamerou prostřednictvím skype, whatsapp nebo obdobné aplikace.
 • Preferujeme, pokud svoji návštěvu oznámíte předem telefonicky nebo mailem.
 • Nepřijíždějte na návštěvu k blízkému v počtu více než dvou osob. To bude možné pouze ve výjimečných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje doprovod.
 • Při příchodu zvoňte na zvonek, který naleznete při vchodu do budovy (Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem III), příp. ve vstupní hale a na dveřích v prvním podlaží (Odlehčovací služba a Domov se zvláštním režimem I.) a vyčkejte na příchod pracovníka.
 • Při vstupu do vnitřních prostor střediska si prosím otřete obuv o připravenou podložku a důkladně vydezinfikujte ruce – dezinfekce je viditelně umístěna a dostupná.
 • Pracovník soc. služby vám změří teplotu bezkontaktním teploměrem. V případě teploty vyšší než 37st. C, příp. jiného možného příznaku nákazy, nebude možné návštěvu uskutečnit.
 • Budete požádáni o vyplnění krátkého dotazníku s otázkami na přítomnost příznaků COVID-19. V případě podezření na možnou nákazu nebude bohužel možné návštěvu uskutečnit. (Dotazníky budou na jednotlivých budovách k dispozici v tištěné podobě.) 
 • Po celou dobu vaší návštěvy je nezbytné mít chráněná ústa a nos – je nezbytné, abyste s sebou měli roušku, příp. jinou ochranu obličeje.
 • V prostorách služby se prosím pohybujte v minimálním rozsahu. Může-li senior opustit lůžko a je-li na vícelůžkovém pokoji, preferováno je konání návštěvy v případě hezkého počasí ve venkovních prostorách. Zdržujte se jinak výhradně v pokoji seniora, za kterým přicházíte.
 • Tam, kde je to možné, udržujte od ostatních osob odstup min 1,5 metru.

Prosíme s ohledem na denní zvyklosti a potřeby seniorek a seniorů a vytíženost pracovníků, abyste své návštěvy uskutečnili přednostně dopoledne v době od 9:30 do 11:30 hodin a odpoledne od 13:00 – 16:30.

Pokud by došlo k situaci, že by se v jednu chvíli sešlo více návštěv ve stejných prostorách, budete požádáni, abyste vyčkali do doby, než předchozí návštěva odejde.

V případě klientů ve vážných stavech se omezení individuálně upraví tak, aby byla návštěva u klienta možná.

Děkujeme, že budete respektovat uvedená opatření a přejeme radostné a bezpečné  shledání s vašimi blízkými. 

Tým pracovníků Diakonie ČCE – střediska v Sobotíně.

Aktualizováno 10. 8. 2020.