Mimořádná sbírka na pomoc ukrajinským dětem utíkajícím před válkou

První zastávkou lidí, utíkajících před válkou z Ukrajiny, jsou v Česku Kontaktní asistenční centra na pomoc Ukrajině, kde si mohou vyřídit speciální víza a poradit se ohledně dalšího pobytu na našem území. V těchto centrech je velká poptávka především po jednorázovém vybavení, ale také po zábavě pro děti různého věku. Jde například o pastelky, fixy, křídy, tužky, papíry, omalovánky, puzzle, kostky, švihadla nebo třeba trvanlivé sladkosti, zkrátka maličkosti, které by dětem pomohly překonat dlouhé chvíle, než jejich maminky vyřídí potřebné dokumenty. A právě takové maličkosti jste nám pomohli pro děti zajistit v rámci mimořádné sbírky s názvem Krabice od srdce.

V pátek 18. března náš fundraiser Luboš Polanský odvezl do sběrného místa ve Svitavách plné auto KRABIC OD SRDCE.

VŠEM DÁRKYNÍM A DÁRCŮM ZE SRDCE DĚKUJEME!

IMG_20220318_065857  IMG_20220318_065800  IMG_20220318_070228  IMG_20220318_070235