Vážení návštěvníci seniorských pobytových služeb střediska,

abychom v maximální míře ochránili seniory před nákazou virovým onemocněním Covid-19, přinášíme přehled podmínek, za jakých můžete navštěvovat své blízké:

 Aktualizovaný přehled opatření pro návštěvníky, 2. 12. 2021

Návštěvu bude možné uskutečnit pouze po objednání předem. Objednávky směřujte, prosím, telefonicky na sociální pracovnice, v pracovních dnech v čase mezi 9:00 a 14:00 hod. :

Kateřina Pokorná, tel. 605 890 146 (Domov se zvláštním režimem)

Karin Weidingerová, tel. 602 389 699 (Domov pro seniory)

Prosíme Vás, abyste v případě jakýchkoliv pochybností o svém zdravotním stavu nepřicházeli na návštěvu za svými blízkými a nevystavovali je možnosti rizika přenosu infekce COVID-19.

Děkujeme za pochopení.

Tým pracovníků Diakonie ČCE - střediska v Sobotíně.