Vážení a milí,

v souvislosti se změnami nařízených opatření se mění i podmínky, za kterých můžete navštěvovat své blízké v sociální službě. Návštěva je podmíněna dodržováním nastavených režimových opatření. Abychom v maximální míře ochránili seniory před nákazou, aktualizovali jsme pro, které je nezbytné dodržet. Naleznete je v níže uvedeném dokumentu:

 Aktualizovaný přehled opatření pro návštěvníky

Návštěvu bude možné uskutečnit pouze po objednání předem. Objednávky směřujte, prosím, v pracovních dnech, v čase mezi 9:00 a 14:00 hod., telefonicky na sociální pracovnice:

Dita Sochůrková, tel. 703 493 955 (I. budova, DZR)

Karin Weidingerová, tel. 602 389 699 (II. budova, DS)

Kateřina Pokorná, tel. 605 890 146 (III. budova, DZR)