Vážení a milí,

v důsledku aktuálních protiepidemiologických opatření platí až do odvolání zákaz návštěv klientů I. budovy Domova se zvláštním režimem. Pro bližší informace se, prosím, obracejte na sociální pracovnici Ditu Sochůrkovou, tel. 703 493 955.

I nadále je však možné přijít na návštěvu za klienty III. budovy Domova se zvláštním režimem a Domova pro seniory. 

S ohledem na trvající riziko nákazy Covid-19, jsme přijali opatření, omezující každodenní počet návštěvníků na budovách, na nichž jsou seniorské pobytové služby poskytovány, a upravující podmínky, za jakých je možné návštěvu uskutečnit - přehled opatření pro návštěvníky.

Návštěvu bude možné uskutečnit pouze po objednání předem. Objednávky směřujte, prosím, v pracovních dnech, v čase mezi 9:00 a 14:00 hod., telefonicky na sociální pracovnice:

Gabriela Lahrová, tel. 736 173 550

Dita Sochůrková, tel. 703 493 955

Marie Zatloukalová, tel. 602 389 699

Pro Vaši snazší orientaci uvádíme přehled termínů návštěv (aktualizováno (12.1.2021 v 17:00)

Domov pro seniory - II. budova

Domov se zvláštním režimem - III. budova