Rádi bychom poděkovali klientům a všem blízkým a zákonným zástupcům,

za ochotu a spolupráci při vyplnění dotazníků spokojenosti se způsobem a kvalitou poskytovaných pobytových seniorských a terénních služeb a tím i za jejich zapojení do způsobu hodnocení úrovně jednotlivých poskytovaných služeb.

Váš názor je pro nás důležitý a mnohdy inspirativní a jsme rádi,  pokud k nám máte důvěru a Vaše postřehy a mínění s námi sdílíte. Moc děkujeme!

Výsledky dotazníkového šetření budou po vyhodnocení přístupné na webových stránkách střediska.

Gabriela Lahrová, manažerka kvality