9 organizacíspojilo své síly, vznikl krizový štáb 9 PROTI KOLAPSU ZDRAVORNICTVÍ. Podporujeme tuto iniciativu, která bojuje proti omezování péče a rušení nemocnic. 

9 navrhovaných kroků k udržení dostupnosti zdravotní péče:

  1. Veřejné výdaje na zdravotnictví se musí zvýšit alespoň na úroveň 9 % HDP.
  2. Úhrady za poskytnutou zdravotní péči se musí zvýšit o 45 miliard korun.
  3. Je nutné zachovat současnou síť nemocnic a obnovit provoz uzavřených oddělení.
  4. Je nutné zajistit, aby občané měli v případě potřeby rychlé pomoci k dispozici záchranku i potřebné lůžko v nemocnici.
  5. Je nutné zlepšit pracovní podmínky v nemocnicích, aby nemocnice měly dostatek personálu.
  6. Je nutné zajistit zdravotní péči v pobytových zařízeních sociálních služeb.
  7. Je nutné zajištit běžnou zdravotní péči, včetně nemocniční, co nejblíže k pacientovi, aby mohl být zachován jeho kontakt s rodinou.
  8. Je nutné rozšířit preventivní péči o seniory i další občany a zlepšit ochranu jejich zdraví.
  9. Je nutné finančně zajistit domácí zdravotní péči o pacienty a její další rozvoj.

Více informací najdete na stránkách 9pkz.cz, doporučujeme.