V Sobotíně 21. dubna 2020

Vážení klienti, rodinní příslušníci, kolegové, přátelé a spolupracovníci Diakonie v Sobotíně,

nedávno jsme Vás informovali o prvním výskytu onemocnění Covid-19 v našem domově, který se týkal dvou klientů a jednoho zaměstnance.

Jsme rádi, že aktuálně můžeme přinést dobré zprávy: stav obou klientů, kteří byli hospitalizováni, se zlepšuje. Také třetí nakažený, jeden ze zaměstnanců, je v dobrém stavu v domácí karanténě. 

Jak jsme již řekli, udělali jsme ihned vše pro to, abychom zamezili dalšímu šíření nákazy: izolovali jsme celé jedno patro v jedné z našich tří budov. Všichni klienti i zaměstnanci, kteří se byť jen krátkodobě mohli s infikovanými setkat, byli následně preventivně otestováni.  U žádného z těchto klientů ani zaměstnanců se nemoc nepotvrdila. Situace v našem domově je tak nyní zcela stabilizovaná.

Samozřejmě zůstáváme i nadále bdělí a dodržujeme všechna nařízení vlády i lokální opatření, stejně tak jsme v kontaktu s ošetřujícím lékařem i krajskými hygieniky. Platí, že o naše klienty se dokážeme dobře postarat i v době nouzového stavu a epidemiologicky nepříznivé situace.

Velký dík patří všem kolegům a celému týmu našeho domova. Tak jako ve všech podobných zařízeních, i v Diakonii Sobotín současná situace činí velké nároky na pracovní nasazení i odolnost našich kolegyň a kolegů. Jsme za ně rádi a jejich práce si velmi vážíme.

Přijměte ještě informaci o důležité personální změně na postu ředitele Diakonie Sobotín. Správní rada Diakonie odvolala ke 14. dubnu 2020 dosavadního ředitele Mgr. Miroslava Podhajského a prozatimní ředitelkou jmenovala členku správní rady Diakonie Ing. Hanu Sklenářovou. Rádi bychom zdůraznili, že k této změně nevedly aktuální události kolem koronavirové epidemie, nýbrž dlouhodobé nesrovnalosti ve způsobu řízení střediska. Prozatimní ředitelka povede středisko do doby, než bude možné vyhlásit standardní výběrové řízení.

Děkujeme za veškerá povzbudivá slova, jichž se nám z mnoha stran dostává. Děkujeme i za materiální pomoc mnoha dobrovolníků. Díky, že jste s námi. Společně to zvládneme.

Ing. Hana Sklenářová,
ředitelka Diakonie v Sobotíně