Českobratrská církev evangelická a Diakonie společně organizují pomoc pro Ukrajinu 

  • ČCE a Diakonie uvolnily 500 000 Kč na okamžitou pomoc Ukrajině
  • veřejnost může přispět na pomoc obyvatelům Ukrajiny na sbírkový účet 292949292/0300, VS 2022
  • ČCE se průběžně hlásí lidé, kteří jsou připraveni ubytovat válečné uprchlíky

Více informací naleznete v tiskové zprávě z 24. února 2022