Oznamujeme uzavření výběrového řízení na prodej pozemku se skleníky a budovou zahradnictví v Petrově nad Desnou

Ve výběrovém řízení byly podány 2 nabídky, které splňovaly kritéria. Prodej pozemku byl uskutečněn, jak bylo avizováno, nejvyšší nabídce - jako celek, včetně uvedených staveb.

Děkujeme všem zúčastněným subjektům za zájem.

V Petrově nad Desnou dne 10. 2. 2021

Lenka Bachová, ředitelka střediska