OZNÁMENÍ O VÍTĚZI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU „Výtah pro komplexní bezbariérovost DZR a OS“

 
Zadavatel Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně tímto oznamuje, že dne 23. 9. 2020 rozhodl o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Výtah pro komplexní bezbariérovost DZR a OS“. Stala se jím společnost VÝTAHY Tempír s.r.o., Mariánské náměstí 617/1, 617 00 Brno, IČ: 28566637.
 
Dokument "Rozhodnutí o výběru dodavatele".
 

MPSV

Projekt je realizován v rámci programu MPSV 013 310, Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb.
 
 
Podrobnosti o veřejné zakázce najdete na adrese profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/diakonie-cce-stredisko-v-sobotine.