Jsme rádi, že můžeme oznámit , že probíhající práce na výměně výtahu na I. budově budou již brzy dokončeny

V pondělí 11. ledna 2021 začala realizace projektu, díky kterému získáme na I. budově. evakuační výtah.
 
Jsme si vědomi, že stavební práce, které mají trvat do 21. února, ovlivňují život klientů a chod služby Domov se zvláštním režimem. Podnikli jsme veškeré kroky pro to, aby jediným významným příznakem probíhající stavby, který budou moci zaznamenat senioři, byla zvýšená hlučnost prostředí. Bezpečnost klientů ohrožena není, neboť práce probíhají mimo prostory, ve kterých je služba poskytována. Ztížené podmínky však má personál služby a technického úseku. Tito naši kolegové se musejí při své každodenní práci obejít bez funkčního výtahu. Patří jim velký dík za pochopení a vstřícnost, s jakými přistoupili k dočasným opatřením, která bylo v této souvislosti nutné přijmout.
 
V době ralizace projektu je u I. budovy zásadně omezeno parkování. Důvodem je zajistit volný příjezd a průjezd nejen vozidlům stavby, ale také záchranným složkám a technickému úseku. Prosíme proto zaměstnance a návštěvníky střediska, aby k zaparkování svých vozidel využívali pravou stranu plochy před konečnou železniční stanice Petrov nad Desnou. Tento prostor nám na dobu rekonstrukce výtahu dala laskavě k dispozici společnost SART - stavby a rekonstrukce a.s. Děkujeme!
 
Výměnu výtahu a s ní spojené stavební práce provádí společnost VÝTAHY Tempír s.r.o.
 
 

MPSV

Projekt „Výtah pro komplexní bezbariérovost DZR a OS“ je realizován v rámci programu MPSV 013 310, Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb.
 
Podrobnosti o této veřejné zakázce najdete na adrese profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=contractsregister&a=detail&contract=54229.