Jsme rádi, že můžeme oznámit začátek prací na výměně výtahu na I. budově 

Od pondělka 11. ledna 2021 začne realizace projektu, díky kterému získáme na I. budově. evakuační výtah.
 
Jsme si vědomi, že stavební práce, které potrvají do 21. února, ovlivní život klientů a chod služby Domov se zvláštním režimem. Podnikli jsme veškeré kroky pro to, aby jediným významným příznakem probíhající stavby, který budou moci zaznamenat senioři, byla zvýšená hlučnost prostředí. Bezpečnost klientů ohrožena nebude, neboť práce budou probíhat mimo prostory, ve kterých je služba poskytována. Ztížené podmínky však bude mít personál služby a technického úseku. Tito naši kolegové se budou muset při své každodenní práci obejít bez funkčního výtahu. Patří jim velký dík za pochopení a vstřícnost, s jakými přistoupili k dočasným opatřením, která bylo v této souvislosti nutné přijmout.
 
V době ralizace projektu bude u I. budovy zásadně omezeno parkování. Důvodem je zajistit volný příjezd a průjezd nejen vozidlům stavby, ale také záchranným složkám a technickému úseku. Prosíme proto zaměstnance a návštěvníky střediska, aby k zaparkování svých vozidel využívali pravou stranu plochy před konečnou železniční stanice Petrov nad Desnou. Tento prostor nám na dobu rekonstrukce výtahu dala laskavě k dispozici společnost SART - stavby a rekonstrukce a.s. Děkujeme!
 
Výměnu výtahu a s ní spojené stavební práce provádí společnost VÝTAHY Tempír s.r.o.
 
 

MPSV

Projekt „Výtah pro komplexní bezbariérovost DZR a OS“ je realizován v rámci programu MPSV 013 310, Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb.
 
Podrobnosti o této veřejné zakázce najdete na adrese profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=contractsregister&a=detail&contract=54229.