OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně tímto oznamuje, že dne 22. 5. 2021 byla zveřejněna výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“).

Název veřejné zakázky:
"Stavební úpravy 2. NP Diakonie ČCE – středisko Sobotín"

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje CENT dostupného na https://www.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_4668.html.
Úkony a komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem podle ust. § 211 Zákona se provádějí v elektronickém nástroji CENT. Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na: https://osigeno.cz/nastroj-cent-2/ke-stazeni/
 
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
 
Upozorňujeme na změněné dokumenty v zadávací dokumentaci (všechny jsou samozřejmě aktualizovány v dokumentech ke stažení na profilu zadavatele: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P21V10000310):
ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4
ROZPOČET STAVEBNÍ ČÁSTI AKTUALIZOVANÝ
NÁVRH SMLOUVY O DÍLO UPRAVENÝ 26. 5. 2021
CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY
D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA
D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA
A,B Diakonie ČCE Sobotín
 
Termíny:
Prohlídka místa plnění –
pondělí 31. 5. 2021 se srazem účastníků před vchodem do budovy Diakonie, Petrov nad Desnou 203, v 10:00 hod - UKONČENO.
Lhůta pro podání elektronických nabídek
– středa 23. 6.2021 do 10:00 hod., UKONČENO.
 
Výběrové řízení bylo ukončeno.
Oznámení o vyloučení účastníka
Oznámení o zrušení ZŘ
 
 

 

MPSV

Projekt v rámci programu MPSV 013 310, Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb.