MPSV

Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně realizuje v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013 310 projekt:

"Stavební úpravy 2. NP Diakonie ČCE Sobotín"

Cílem je zlepšit podmínky pobytu seniorů, vybudovat pro ně důstojné a funkční prostředí.

Držte nám palce.

10. 1. 2023 - pracovníci firem PRUMHOR s.r.o. a Elektro-flexi s.r.o. aktuálně bourají příčky, podlahy a připravují průrazy pro nové elektrorozvody.

28.12.2023 - pracovníci PRUMHOR s.r.o. zahájili přípravné práce, jako odstraňování obložení a podlahových krytin apod.