MPSV

Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně aktuálně realizuje v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013 310 projekt:

"Stavební úpravy 2. NP Diakonie ČCE Sobotín"

Cílem je zlepšit podmínky pobytu seniorů, vybudovat pro ně důstojné a funkční prostředí.

Držte nám palce.


Duben 2023 - provádí se pokládka OSB desek včetně betonového potěru v pokojích, betonují se předsíňky, koupelny a WC na pokojích. Rozebírá se dlažba na chodbě. Vyrůstají SDK příčky a podhledy, osazují se zárubně. Pokračují elektrorozvody včetně nouzové komunikace a požární signalizace.

43  41  48  49  499

Březen 2023 - většinou se stále držíme "při zemi", neboť podlahy jsou hlavní téma - vybrání zásypu, zpevnění konstrukce prošroubením a ošetření proti dřevokazným houbám a hmyzu. Kromě toho se samozřejmě pracuje na všemožných rozvodech - elektro, voda a topení, vzduchotechnika.

31  33  35  36  37

Únor 2023 - probíhající práce se týkaly hlavně odkrytí podlah, konstrukce sádrokartonových podhledů, konstrukce hygienických zázemí a přípravy elektrické požární signalizace.

02 IMG_20230216_142447  02 IMG_20230216_142354  02 IMG_20230216_142714  02 IMG_20230217_093956

Leden 2023 - pracovníci firem PRUMHOR s.r.o. a Elektro-flexi s.r.o. bourali příčky, podlahy a připravovali průrazy a drážky pro nové rozvody vody, topení, elektřiny a elektrické požární signalizace.

15  10  11  14

Konec roku 2022 - pracovníci PRUMHOR s.r.o. zahájili přípravné práce, jako odstraňování obložení a podlahových krytin apod.

1  2  8  4