VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK  

Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně tímto oznamuje, že zveřejnilo výzvu k podání nabídek k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění pod názvem:

"Stavební úpravy 2. NP Diakonie ČCE Sobotín"

Zakázka je v souladu s § 101 Zákona rozdělena na 2 části. Předmětem 1. části je provedení stavebních prací, předmětem 2. části je provedení a instalace EPS a elektra.

Veřejná zakázka je zadána elektronicky na profilu zadavatele na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/diakonie-cce-stredisko-v-sobotine.
 
Termíny:
Prohlídka místa plnění –
úterý 26.07.2022 v 10:00 před hlavním vstupem do budovy Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně, Petrov nad Desnou 203, 788 16 Petrov nad Desnou.
Lhůta pro podání elektronických nabídek
prostřednictvím profilu zadavatele 26.08.2022 do 10:00 hod.  
 
 

MPSV

Projekt v rámci programu MPSV 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb PRO ROK 2016 - 2022.