Adventní soboty v Sobotíně

16. ledna 2019

V závěru roku 2018 jsme se rozhodli načít tradici adventních sobot v parku našeho střediska. Hlavní myšlenkou bylo umožnit návštěvníkům užít si setkání, na jaká se v průběhu roku málokdy najde čas. A také jim nabídnout možnost přispět nákupem drobných dárků nebo adventního punče na to, aby klienti pobytových seniorských služeb mohli každý den prožít pěkné a zajímavé chvíle.

Adventní soboty v Sobotíně
16. ledna 2019 - Adventní soboty v Sobotíně

Děkujeme všem, kteří si o sobotách 1. a 15. prosince dopřáli spolu s námi příjemný adventní podvečer v parku Diakonie. Přišli si udělat radost a přitom pomohli dobré věci! Z prodeje adventního punče, svařeného vína a drobných vánočních dárků jsme získali celkem 10.700 Kč. Za část těchto prostředků jsme již pořídili tři termonádoby, díky kterým si budou moci senioři užívat teplý čaj po celou zimu. Zbývající část zůstává jako základ, ke kterému chceme přidat další dary i vlastní prostředky, a zakoupit kvalitní zahradní nábytek pro pohodlné letní posezení seniorů u zahradního domku.

O tom, že se nám záměr vydařil a atmosféra adventních sobot se líbila, svědčí kladné ohlasy návštěvníků. Za mnohé rádi citujeme paní RNDr. Věru Vladařovou: 

"Náhodou jsem se zastavila na Vaší předvánoční akci v parčíku u budovy Diakonie v Sobotíně a byla jsem překvapena nádherným prostředím, které jste připravili pro uvítání návštěvníků. Sníh umocnil dojem a především svépomocně vyrobené lampičky, které lemovaly cestičku k mladým "muzikantům", hrajícím koledy, a pracovníkům, kteří nabízeli zákusky, čaj a punč.

Věřím, že příští rok nás přijde určitě víc, pozvu všechny mé kamarádky turistky. Budu ráda, když se příště budu moci na podobné akci zapojit i do Ježíškových vnoučat k osobnímu předání dárečku pro některého z Vašich klientů.

Ať se Vám všem daří v tak záslužné práci."