Červnový dopis Dobrotetám

30. června 2017

Dobrotety ze Šumperka a okolí se po půl roce vrátily do sobotínského střediska Diakonie s nadílkou dárků pro seniory.

Dobrotety zůstávají sobotínským seniorům věrné
30. června 2017 - Červnový dopis Dobrotetám

Dobrý den, milé Dobrotety a maminky ze Šumperka a okolí,

rádi bychom Vám poděkovali za velice úspěšnou sbírku darů do tomboly pro klienty Diakonie ČCE - střediska v Sobotíně. S potěšením Vám můžeme říci, že červnová Slavnost k uvítání léta se velice vydařila a každičký host této slavnosti  byl i Vaší zásluhou potěšen chutným nebo užitečným dárečkem, který si sám vylosoval z kouzelného klobouku.

Samozřejmě, že Slavnost nebyla pouze o tombole s dárky. Seniory přišly potěšit svým vystoupením děti z kroužku zumby pod vedením Šárky Elsnerové a taneční pár dětského společenského tance pod záštitou taneční školy Next. K poslechu i k tanci zahrál pan Vojtěch Slavíček a zazpívala paní Karla Straková. Paní pečovatelky upekly lahodné letní moučníky, připravily chlebíčky a vrcholem slavnostní tabule se staly vyhlášené sněhové trubičky firmy Kremo. Takže se hodovalo, tančilo, zpívalo a byl to moc hezký den pro všechny zúčastněné.

Kdyby nebylo nezištné pomoci Dobrotet a maminek, tak to jistě nebude tak hezké… Takže tímto Vám ještě jednou upřímně a z celého srdce děkujeme za Vaši podporu a přízeň a těšíme se na další oboustranně obohacující spolupráci.

A ještě zvláštní poděkování pro Dobrotetu Bobinku. Kdyby nebylo jí, která pomáhá ze srdce ráda každému úplně se vším, tak tady vlastně nemáme ani co napsat. Takových zlatých lidí víc!

Jménem Diakonii ČCE - střediska v Sobotíně děkuje Jana Krňávková, pracovnice PR a fundraiserka.


První poznámka pod čarou: Pokud byste rádi zjistili více informací o Dobrotetách a Maminkách ze Šumperka a okolí, podívejte se na jejich FB profily Dobrotety a Maminky Šumperk a okolí.


Druhá poznámka pod čarou: Do tomboly nepřispěly pouze šumperské Dobrotety a Maminky, ale firmy i soukromé osoby prakticky z celého Olomouckého kraje - i jim patří naše poděkování. Pokud chcete i Vy poznat ty, kteří se neváhají rozdělit s druhými, čtěte zde.