Slovo vedoucí Pečovatelské služby

13. února 2018

Možná jste o nás slyšeli, či máte osobní zkušenost. Anebo ještě pečovatelskou službu neznáte?Fungujeme již od roku 2007 na území obcí Svazku údolí Desné. Pečujeme o osoby, které potřebují pomoc druhého člověka, podporujeme je a v případě potřeby přebíráme péči i o jejich domácnost.

Slovo vedoucí Pečovatelské služby
13. února 2018 - Slovo vedoucí Pečovatelské služby

Přáním našich klientů je žít v důvěrně známém prostředí vlastního domova a těšit se ze společnosti rodiny a přátel. Naším cílem je pomoci toto přání splnit. Dokážeme pomáhat i lidem, kteří sami pečují o svého blízkého. V mnoha činnostech totiž může pečovatelská služba rodinného příslušníka zastoupit.

Pokud se ptáte, jak spolupráce s pečovatelskou službou probíhá, odpověď je následující. Sociální pracovnice nejdříve zjistí potřeby člověka (od něj samotného, či od rodiny, pokud to jinak není možné) a s ohledem na možnosti služby dojedná, jak a kdy bude spolupráce probíhat. Často pomáháme s osobní hygienou, s pohybem člověka po bytě, pomáháme při podávání jídla a pití, vaříme a dovážíme obědy, doprovázíme klienty k lékařům či na úřady, zajišťujeme jim nákupy či úklid domácnosti (běžný denní i velký), pereme, žehlíme a mnoho dalšího, co pomůže člověku v zachování navyklého způsobu života.

Zeptala jsem se klientů pečovatelské služby, co by vzkázali těm, jež pomoc druhého člověka potřebují, ale z nějakého důvodu se zatím neodvážili o ni požádat. Odpověděli mi a možná odpověděli i Vám, kteří stále váháte: „Nečekejte a nechte si pomoct. A nebojte se, pečovatelky dokážou najít řešení a vždycky pomůžou.“

Je nám ctí pomáhat Vám v situacích, které si pomoc a podporu zaslouží, či ji dokonce vyžadují.

Kateřina Kotasová, vedoucí Pečovatelské služby