Domov se zvláštním režimem - dokumenty

 


Veřejný závazek služby: 

DZR Veřejný závazek

 


Dokumenty pro zájemce o poskytování služby:

DZR Žádost o poskytování služby

 


Další dokumenty:

DZR Přehled úhrad - platný od 1. května 2022

Stížnosti na kvalitu poskytování služby - způsoby podání stížnosti, vzor formuláře

Vyhodnocení dotazníků spokojenosti 2021:

klienti DZR I, klienti DZR III

blízké osoby klientů DZR I, blízké osoby klientů DZR III