Domov pro seniory - kontaktní údaje

Služba s celkovou kapacitou 56 osob je poskytována nepřetržitě na adresách:

Sobotín 127, 788 16 Petrov nad Desnou

Sobotín 68, 788 16 Petrov nad Desnou

 

e-mailová adresa služby: domov.pro.seniory@diakoniecce-sobotin.cz

 

Sociální pracovnice:

Mgr. Barbora Ženčáková, telefon: 583 284 603, mobil: 602 389 699, e-mail: zencakova@diakoniecce-sobotin.cz

 

Vedoucí služby:

Lukáš Dvořák, telefon: 583 284 603, mobil: 703 493 953, e-mail: dvorak@diakoniecce-sobotin.cz