Domov pro seniory - kontaktní údaje

Služba s celkovou kapacitou 56 osob je poskytována nepřetržitě na adresách:

Sobotín 127, 788 16 Petrov nad Desnou

Sobotín 68, 788 16 Petrov nad Desnou

 

e-mailová adresa služby: domov.pro.seniory@diakoniecce-sobotin.cz

 

Sociální pracovnice:

Karin Weidingerová, DiS., mobil: 602 389 699, e-mail: weidingerova@diakoniecce-sobotin.cz

Vedoucí služby:

Jana Žejdlíková, mobil: 605 881 473, e-mail: koordinatorka2@diakoniecce-sobotin.cz