Domov se zvláštním režimem - kontaktní údaje

Služba je poskytována nepřetržitě na adresách:

I. budova (kapacita 56 lůžek) - Petrov nad Desnou 203, 788 16 Petrov nad Desnou

III. budova (kapacita 20 lůžek) - Sobotín 147, 788 16 Petrov nad Desnou

 

e-mailová adresa služby: domov.se.zvlastnim.rezimem@diakoniecce-sobotin.cz

 

Důležité kontakty v Domově se zvláštním režimem:

Sociální pracovnice: Bc. Gabriela Lahrová, telefon: 583 237 176 - linka 144, mobil: 736 173 550,    e-mail: lahrova@diakoniecce-sobotin.cz

Sociální pracovnice:  Bc. Dita Sochůrková, telefon: 583 284 605, mobil: 703 493 955, e-mail: sochurkova@diakoniecce-sobotin.cz

Vedoucí služby: Pavlína Šléšková, mobil: 703 493 957, e-mail: sleskova@diakoniecce-sobotin.cz