Odlehčovací služba (OS)

K 31. lednu 2020 ukončí středisko poskytování odlehčovací služby, určené osobám s projevy demence. 

Pozornost a veškeré své úsilí budeme i nadále soustředit na seniorské pobytové služby Domov se zvláštním režimem a Domov pro seniory, terénní službu Osobní asistenci a službu pro mladé dospělé lidi bez zázemí Dům na půl cesty.