Odlehčovací služba (OS)

Poskytujeme po přechodnou dobu pomoc lidem s projevy demence, o které jinak pečují členové rodiny nebo jiné blízké osoby v domácím prostředí. 

Poskytujeme podporu pečujícím pro další péči o blízkého s projevy demence.


 

V roce 2019 poskytování služby finančně podpořil Olomoucký kraj. Děkujeme!

LOGO KÚOK color