Odlehčovací služba (OS)

Poskytujeme po přechodnou dobu pomoc lidem s projevy demence, o které jinak pečují členové rodiny nebo jiné blízké osoby v domácím prostředí. 

Poskytujeme podporu pečujícím pro další péči o blízkého s projevy demence.


LOGO KÚOK colorV roce 2018 poskytování služby finančně podporuje Olomoucký kraj. Děkujeme.