Činnost střediska je financována z veřejných rozpočtů, část prostředků získáváme díky tržbám za služby (příjmy od klientů, příspěvky na péči, úhrady zdravotních pojišťoven). A významnou část rozpočtu tvoří finanční dary nadací, firem i jednotlivců. 

Veškeré darované příspěvek využíváme na podporu poskytování sociálních služeb.

Pomáhat můžete i Vy.

Jak?

Převodem na účet Diakonie ČCE - střediska v Sobotíně

  • Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 1903233379/0800

Složenkou typu A

  • Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně, 788 16 Petrov nad Desnou 203

Platbou v hotovosti

  • v ekonomické kanceláři Diakonie ČCE - střediska v Sobotíně, 788 16 Petrov nad Desnou 203

Na Váš dar Vám vždy rádi vystavíme Potvrzení o daru, které můžete uplatnit pro odečtení hodnoty poskytnutého daru od základu daně.

Pro více informací kontaktujte prosím pracovnici pro kontakt s veřejností a fundraising, paní Janu Dvořáčkovou, telefon 583 237 176 - linka 146, e-mail: dvorackova@diakoniecce-sobotin.cz.