Snažíme se dělat svou práci jak nejlépe umíme. Vážíme si každého ocenění, každého poděkování, kterého se nám dostane. Je pro nás znamením, že naše úsilí má správný směr, je pro nás povzbuzením, že má smysl pokračovat.

Získali jsme svolení citovat na tomto místě některá ze slov, která nás potěšila...


11.4.2019

Dobrý den.

Ještě jednou děkujeme za příkladnou péči o moji maminku, za profesionální poskytnutí služeb, spojených s touto péčí a především za lidský a ohleduplný přístup všech zaměstnanců Diakonie ČCE v Sobotíně.

S pozdravem, Břetislav Plachý.


26.3.2019

Vážený pane řediteli,

v prosinci 2017 se stala obyvatelkou Diakonie Sobotín moje maminka. Více než dva roky prožila na odlehčovací službě. 

Maminka, bohužel, na začátku března 2019 ve svém lůžku vydechla naposledy. Chtěla bych touto cestou vyjádřit poděkování všem, kteří se o maminku starali, zejména kolektivu pečovatelek, které se postaraly o to, aby maminka i přes zhoršující se zdravotní stav prožila tyto dva roky důstojně a s veškerou možnou péčí. Nemoc si vyžádala svoji daň.

Na maminku s láskou vzpomínám a pokud někdo z mého okolí bude služby Diakonie potřebovat, určitě budu doporučovat.

S pozdravem S. K., dcera


4.3.2019

Dobrý den paní Lahrová,

chtěla bych poděkovat Vám i všem zaměstnancům domova za dvouletou péči o maminku. Opravdu moc děkuji a obdivuji Vás všechny za práci, kterou děláte. Já osobně bych takovou práci nezvládala.

Přeji Vám všem hodně úspěchů jak pracovních, tak osobních.

Vždy jsem a budu domov důchodců v Sobotíně chválit za to, jak se o klienty dobře staráte.

Pěkný den
Jirásková Vlasta


20.12.2018

Náhodou jsem se zastavila na Vaší předvánoční akci v parčíku u budovy Diakonie v Sobotíně a byla jsem překvapena nádherným prostředím, které jsete připravili pro uvítání návštěvníků. Sníh umocnil dojem a především svépomocně vyrobené lampičky, které lemovaly cestičku k mladým "muzikantům", hrajícím koledy, a pracovníkům, kteří nabízeli zákusky, čaj a punč.

Věřím, že příští rok nás přijde určitě víc, pozvu všechny mé kamarádky turistky. Budu ráda, když se příště budu moci na podobné akci zapojit i do Ježíškových vnoučat k osobnímu předání dárečku pro některého z Vašich klientů.

Ať se Vám všem daří v tak záslužné práci.
RNDr. Věra Vladařová


říjen 2018

Vážení ,

chtěla bych touto cestou poděkovat celému kolektivu budovy č.3 za velmi vstřícné a empatické jednání. Po celou dobu, kterou byl u vás náš bratr, bylo o něj vzorně postaráno.      

Prosím o vyřízení poděkování všem pracovníkům a přeji moc pohody a klidu ve vaší velmi náročné práci.

Děkuji za celou  rodinu,  H. E.