Děkujeme všem organizacím, firmám i jednotlivcům, kteří svými dary podpořili středisko finančně i věcně, dobrovolníkům, kteří věnovali svůj čas klientům. Děkujeme i vám, kteří jste si přáli zůstat v anonymitě. Díky veškeré pomoci se nám daří pomáhat lépe.