Velmi si vážíme všech, kteří nelitovali času a vyjádřili nám podporu. Jejich slova jsou pro nás vzpruhou, poskytují nám vědomí, že svou práci děláme dobře.


 

Duben 2019

Dobrý den.

Ještě jednou děkuji za příkladnou péči o maminku, za profesionální poskytnutí služeb, spojených s touto péčí a především za lidský a ohleduplný přístup všech zaměstnanců Diakonie ČCE v Sobotíně.

S pozdravem, Břetislav Plachý.


 

Březen 2019

Vážený pane řediteli,

v prosinci 2017 se stala obyvatelkou Diakonie Sobotín moje maminka. Více než dva roky prožila na odlehčovací službě. Nemoc si vyžádala svoji daň. Maminka, bohužel, na začátku března 2019 ve svém lůžku vydechla naposledy.

Chtěla bych touto cestou vyjádřit poděkování všem, kteří se o maminku starali, zejména kolektivu pečovatelek, které se postaraly o to, aby maminka i přes zhoršující se zdravotní stav prožila tyto dva roky důstojně a s veškerou možnou péčí.

Na maminku s láskou vzpomínám a pokud někdo z mého okolí bude služby Diakonie potřebovat, určitě budu doporučovat.

S pozdravem S. K., dcera


 

Březen 2019

Dobrý den paní Lahrová,

chtěla bych poděkovat Vám i všem zaměstnancům domova za dvouletou péči o maminku. Opravdu moc děkuji a obdivuji Vás všechny za práci, kterou děláte. Já osobně bych takovou práci nezvládala.

Přeji Vám všem hodně úspěchů jak pracovních, tak osobních.

Vždy jsem a budu domov důchodců v Sobotíně chválit za to, jak se o klienty dobře staráte.

Pěkný den

Jirásková Vlasta


 

Prosinec 2018

Náhodou jsem se zastavila na Vaší předvánoční akci v parčíku u budovy Diakonie v Sobotíně a byla jsem překvapena nádherným prostředím, které jste připravili pro uvítání návštěvníků. Sníh umocnil dojem a především svépomocně vyrobené lampičky, které lemovaly cestičku k mladým "muzikantům", hrajícím koledy, a pracovníkům, kteří nabízeli zákusky, čaj a punč.

Věřím, že příští rok nás přijde určitě víc, pozvu všechny mé kamarádky turistky. Budu ráda, když se příště budu moci na podobné akci zapojit i do Ježíškových vnoučat k osobnímu předání dárečku pro některého z Vašich klientů.

Ať se Vám všem daří v tak záslužné práci.

S pozdravem RNDr. Věra Vladařová


 

Říjen 2018

Vážení,

chtěla bych touto cestou poděkovat celému kolektivu budovy č. 3 za velmi vstřícné a empatické jednání. Po celou dobu, kterou byl u vás náš bratr, bylo o něj vzorně postaráno.      

Prosím o vyřízení poděkování všem pracovníkům a přeji moc pohody a klidu ve vaší velmi náročné práci.

Děkuji za celou rodinu, H. E.