Jsme organizací, která poskytuje sociální služby seniorům a mladým lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Společně s nimi hledáme cestu, jak jim v jejich situaci pomoci.

Podpořte Diakonii Sobotín

Diakonie Sobotín v číslech

V celkem 0 službách...
pečujeme o 0 seniorů,...
pomáháme 0 mladým lidem ...
a to všechno se 0 zaměstnanci.