V současné době hledáme spolupracovnici/spolupracovníka pro terénní sociální službu...                              šipka