Dům na půl cesty (DPC)

Posláním služby Dům na půl cesty je umožnit mladým lidem bez vlastního zázemí bydlet v prostředí, kde mohou s podporou získat a rozvíjet dovednosti potřebné pro samostatný život. 


 

roce 2018 poskytování služby finančně podpořily následující subjekty:

Olomoucký kraj  LOGO KÚOK color

Statutární město Olomouc Statutární město Olomouc

Město Jeseník  Město Jeseník

Konto BARIÉRY - Nadace Charty 77  Nadace Charty 77 - Konto BARIÉRY. 

Díky příspěvkům se nám daří účinně pomáhat mladým lidem.