Dům na půl cesty (DPC)

Posláním služby Dům na půl cesty je umožnit mladým lidem bez vlastního zázemí bydlet v prostředí, kde mohou s podporou získat a rozvíjet dovednosti potřebné pro samostatný život. 

Logo IPOK

 

 

Poskytování sociální služby dům na půl cesty je hrazeno v rámci projektu Služby sociální prevence v Olomouckém kraji, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


roce 2018 poskytování služby finančně podporují:

Olomoucký kraj  LOGO KÚOK color

Statutární město Olomouc Statutární město Olomouc

Město Jeseník  Město Jeseník

Konto BARIÉRY - Nadace Charty 77  Nadace Charty 77 - Konto BARIÉRY. 

Díky příspěvkům se nám daří účinně pomáhat mladým lidem.

 


Dokumenty DPC ke stažení - pro zájemce o poskytování služby, přehled úhrad za poskytované služby , veřejný závazek...

 


KONTAKTNÍ ÚDAJE

Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně, 788 16 Petrov nad Desnou 203

e-mailová adresa služby: dpc@diakoniecce-sobotin.cz

 

Vedoucí služby:

Lenka Němečková, mobil: 606 790 144, e-mail: nemeckova@diakoniecce-sobotin.cz

 

Služba, určená pro celkem 12 mladých lidí, je poskytována ve dvou Domech:

DŮM NA PŮL CESTY V OLOMOUCI

Sokolská 32, 779 00 Olomouc

telefon: +420 584 440 317

mobil: +420 703 493 951

e-mail: ambrozova@diakoniecce-sobotin.cz

 

DŮM NA PŮL CESTY V JESENÍKU

Rejvízská 364, 790 01 Jeseník

telefon: +420 584 453 439

e-mail: raifova@diakoniecce-sobotin.cz


HLEDÁME TÝMOVÉ KOLEGY DO JESENÍKU A OLOMOUCE.