Dům na půl cesty (DPC)

Posláním služby Dům na půl cesty je umožnit mladým lidem bez vlastního zázemí bydlet v prostředí, kde mohou s podporou získat a rozvíjet dovednosti potřebné pro samostatný život. 


FB


roce 2022 poskytování služby finančně podpořily následující subjekty:

Olomoucký kraj  LOGO KÚOK color

Město Jeseník  Město Jeseník

Statutární město Olomouc  Olomouc

Díky poskytnutým příspěvkům se nám daří účinně pomáhat mladým lidem.