Kontakty na pracovníky střediska

jméno
telefon
mobil
e-mail
pracovní pozice
Bachová Lenka
583 237 176
linka 122
731 624 204
bachova@diakoniecce-sobotin.cz
ředitelka střediska
Brodzáková Lucie, Bc.
 
703 493 956
XkBnbZagc8m%C2~76hAsV17_RlBl5d~fT-M
vedoucí služby a sociální pracovnice
Osobní asistence
Dvořáčková Jana, Ing.
583 237 176
linka 146
777 108 419
ZoBBR1agc8m%C2~76hAsV17_RlBl5d~fT-M
pracovnice pro kontakt s veřejností
Dvořák Lukáš
 
703 493 953
ZoBBR94WH_vk1~da0-poMce8-mvxO1p
vedoucí služby
Domov pro seniory
Koubková Milena, Mgr.
583 237 176
linka 153
732 824 500
koubkova@diakoniecce-sobotin.cz
manažerka služeb
Krejčová Drahomíra
583 237 176
linka 121
 
krejcova@diakoniecce-sobotin.cz
ekonomka
Krňávková Jana
583 237 176
linka 146
 
krnavkova@diakoniecce-sobotin.cz
administrativní pracovnice - vyúčtování služeb
fundraiser - firemní dárcovství
Lahrová Gabriela, Bc.
 
736 173 550
lahrova@diakoniecce-sobotin.cz
sociální pracovnice 
Domov se zvláštním režimem
Maturová Pavlína, Mgr.
583 284 604
 
maturova@diakoniecce-sobotin.cz
vedoucí ošetřovatelské péče
Němečková Lenka
 
606 790 144
nemeckova@diakoniecce-sobotin.cz
vedoucí služby
Dům na půl cesty
Nosálová Renata
583 237 176
linka 138, 121
 
nosalova@diakoniecce-sobotin.cz
personalistka
Sochůrková Dita, Bc.
 
703 493 955
sochurkova@diakoniecce-sobotin.cz
sociální pracovnice
Domov se zvláštním režimem
Šofrová Alena
583 237 176
linka 138, 121
 
sofrova@diakoniecce-sobotin.cz
skladové hospodářství
Švajdová Marie
583 284 608
703 493 958
svajdova@diakoniecce-sobotin.cz
vedoucí stravovacího úseku
Vlček Michal
 
736 114 893
vlcek@diakoniecce-sobotin.cz
vedoucí technického úseku
Šléšková Pavlína
 
703 493 957
sleskova@diakoniecce-sobotin.cz
vedoucí služby
Domov se zvláštním režimem
Zatloukalová Marie
583 284 603
602 389 699
zatloukalova@diakoniecce-sobotin.cz
sociální pracovnice
Domov pro seniory