Kontakty na pracovníky střediska

jméno telefon mobil e-mail pracovní pozice
Ambrozová Lucie   703 493 951 ambrozova@diakoniecce-sobotin.cz sociální pracovnice
Dům na půl cesty
Čechová Pavlína   703 493 955

cechova@diakoniecce-sobotin.cz

vedoucí ošetřovatelského úseku
Doubravová Marta   605 492 345

doubravova@diakoniecce-sobotin.cz

vedoucí a sociální pracovnice
Domov se zvláštním režimem
Dvořáčková Jana  

703 493 952

dvorackova@diakoniecce-sobotin.cz

kontakt s veřejností,

zástupkyně ředitele střediska

Dvořák Lukáš  

731 624 204

703 493 953

dvorak@diakoniecce-sobotin.cz

ředitel střediska - statutární zástupce

Jančíková Radka 583 237 176
linka 146
  jancikova@diakoniecce-sobotin.cz organizační pracovnice -
vyúčtování služeb
Kosová Markéta  

605 861 635

darcovstvi@iakoniecce-sobotin.cz  fundraiser, komunikace s dárci
Krejčová Drahomíra 583 237 176
linka 121
  krejcova@diakoniecce-sobotin.cz ekonomka
Lahrová Gabriela 583 237 176
linka 153

736 173 550

lahrova@diakoniecce-sobotin.cz manažerka kvality
Matochová Michaela 583 237 176
linka 138
  matochova@diakoniecce-sobotin.cz mzdová účetní/personalistka
Müllerová Miroslava   703 913 956

mullerova@diakoniecce-sobotin.cz

vedoucí služby Osobní asistence
Němečková Lenka   606 790 144 nemeckova@diakoniecce-sobotin.cz vedoucí služby
Dům na půl cesty
Pokorná Kateřina   605 890 146 pokorna@diakoniecce-sobotin.cz vedoucí a sociální pracovnice
Domov se zvláštním režimem
Šofrová Alena 583 237 176
linka 121
605 873 138 sofrova@diakoniecce-sobotin.cz skladové hospodářství
půjčovna kompenzačních pomůcek
Švajdová Marie 583 284 608 703 493 958 svajdova@diakoniecce-sobotin.cz vedoucí stravovacího úseku
Vlček Michal   736 114 893 vlcek@diakoniecce-sobotin.cz vedoucí technického úseku
Weidingerová Karin   602 389 699 weidingerova@diakoniecce-sobotin.cz sociální pracovnice
Domov pro seniory
Žejdlíková Jana   605 881 473 koordinatorka2@diakoniecce-sobotin.cz  vedoucí Domova pro seniory