Sobotínské středisko Diakonie ČCE poskytuje sociální služby již čtvrt století


Od svého vzniku se středisko specializuje především na poskytování pobytových služeb pro seniory - Domov pro senioryDomov se zvláštním režimem.

Vstříc domácím pečujícím o seniory s projevy demence vychází Odlehčovací služba. Na přechodnou dobu mohou její zaměstnanci převzít do péče až 16 klientů.

Pečovatelská služba je určena dospělým lidem se sníženou soběstačností, kteří chtějí žít ve vlastní domácnosti. Služba působí v regionu Svazku obcí údolí Desné.

Ve prospěch mladých lidí bez funkčního rodinného zázemí zřídilo středisko dva Domy na půl cesty - v Olomouci a v Jeseníku.

Poznámka: Více informací o působení Diakoni v Sobotíně se lze dozvědět v článku Hany Řezáčové Z historie střediska.