Ne všichni senioři mají to štěstí, že mají blízké, kteří na ně myslí. Osamělí klienti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem našeho střediska našli však o Vánocích 2017 pod stomečkem dárky... Jak se to mohlo stát? Byla to zásluha lidí, kteří se rozhodli o nejkrásnějších svátcích v roce udělat radost někomu, kdo je sám a má třeba jen skromné přání. Ti lidé se stali Ježíškovými vnoučaty.